Till innehållet

Jag är berättaren

Projektet drivs av: RFSL Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska främja kulturell representation av hbtq-personer med funktionsnedsättningar.

Det finns nästan inga böcker om hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Det vill projektet ändra på. Målgruppen är hbtq-personer som bor i gruppbostad eller jobbar i daglig verksamhet och som vill skriva, berätta och läsa. Idén till projektet kommer från RFSL Stockholms träffverksamhet Hbtq-hänget.

Projektets mål är att ge ut en lättläst bok varje år. Varje vecka har hela projektet träffar med skrivövningar i grupp och enskilt. Ibland får projektet besök utifrån av etablerade författare, poeter och serietecknare. Böckerna kommer att spridas till bibliotek, gruppbostäder och olika LSS-verksamheter. Berättelserna kommer också publiceras på en blogg där man kan följa arbetet. På bloggen kommer det finnas en tipslista om bemötande, utifrån deltagarnas idéer och personliga erfarenheter.

Projektet kommer att leva vidare främst genom att böckerna sprids och läses. Men också genom att projektets metoder fortsätter användas och nya idéer uppstår som en följd av projektet.

Projektet genomförs i samarbete med Fabula Storytelling.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Liknande projekt

  • Förnya det sociala reportaget

    Projektets syfte och mål är att utveckla flera forum där människor i social utsatthet (samsjuklighet) själva kan uttrycka sig och ta plats i…

  • Sekundantprojektet

    Målet med projektet är att utveckla och bygga upp en volontärverksamhet för och med målgruppen personer med rörelsenedsättning.

  • Snacka Jämnt! - samtal om jämställdhet med asylsökande

    Projektet Snacka Jämnt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och…

Sidan uppdaterades 2020-07-02.