Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Projektet drivs av: My Human Rights

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Det övergripande målet är att ge målgruppen tillräckliga kunskaper om barnkonventionen så att de har möjlighet att hävda sina rättigheter. Metoden för att åstadkomma detta är en digital, interaktiv kunskapsplattform där artiklarna i barnkonventionen förklaras på ett enkelt och jag-stärkande sätt. Den primära målgruppen är barn, med eller utan funktionsnedsättning i åldern 8-15 år. Sekundär målgrupp, som ska kunna använda samma verktyg, är vuxna som i sin yrkesroll och profession möter barn. Den digitala plattformen utvecklas i nära samarbete med målgrupperna under hela framtagningsprocessen. Verktyget ska vara kostnadsfritt och tillgängligt på dator, surfplatta och mobiltelefon. Efter projekttiden kommer sökande förening att driva den digitala plattformen och svara för dess utveckling. 

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.