Till innehållet

Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Projektet drivs av: My Human Rights

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Det övergripande målet är att ge målgruppen tillräckliga kunskaper om barnkonventionen så att de har möjlighet att hävda sina rättigheter. Metoden för att åstadkomma detta är en digital, interaktiv kunskapsplattform där artiklarna i barnkonventionen förklaras på ett enkelt och jag-stärkande sätt. Den primära målgruppen är barn, med eller utan funktionsnedsättning i åldern 8-15 år. Sekundär målgrupp, som ska kunna använda samma verktyg, är vuxna som i sin yrkesroll och profession möter barn. Den digitala plattformen utvecklas i nära samarbete med målgrupperna under hela framtagningsprocessen. Verktyget ska vara kostnadsfritt och tillgängligt på dator, surfplatta och mobiltelefon. Efter projekttiden kommer sökande förening att driva den digitala plattformen och svara för dess utveckling. 

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.