Till innehållet

Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Projektet drevs av: My Human Rights

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Det övergripande målet är att ge målgruppen tillräckliga kunskaper om barnkonventionen så att de har möjlighet att hävda sina rättigheter. Metoden för att åstadkomma detta är en digital, interaktiv kunskapsplattform där artiklarna i barnkonventionen förklaras på ett enkelt och jag-stärkande sätt. Den primära målgruppen är barn, med eller utan funktionsnedsättning i åldern 8-15 år. Sekundär målgrupp, som ska kunna använda samma verktyg, är vuxna som i sin yrkesroll och profession möter barn. Den digitala plattformen utvecklas i nära samarbete med målgrupperna under hela framtagningsprocessen. Verktyget ska vara kostnadsfritt och tillgängligt på dator, surfplatta och mobiltelefon. Efter projekttiden kommer sökande förening att driva den digitala plattformen och svara för dess utveckling. 

Efter projektet

Projektet ledde till att det nu finns en lättillgänglig metod för barn och unga med och utan funktionsnedsättning att lära sig om barnkonventionen på ett pedagogiskt och lekfullt sätt. finns nu Barnrättsspelet finns nu tillgängligt för alla att använda kostnadsfritt.

www.barnrattsspelet.se

Spelet utvecklades i nära samarbete med barn och med profession. Det har visat sig vara uppskattat och välfungerande i de sammanhang som barn använts sig av det. I takt med att barnen som använder spelet ger sina synpunkter kommer spelet att vidareutvecklas, inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet. Ambitionen är att spelet ska fortsätta att användas av de skolor som redan använder spelet, och att fler aktörer ska börja använda spelet. Så att barnen kan skaffa sig kunskap om sina rättigheter och även hävda dem när de kränks.

Verksamheten lever vidare genom stödmottagarens ordinarie verksamhet och spelet kommer marknadsföras till bland annat skolor, fritidsgårdar och fritidsgårdar. Existerande samarbeten med projektpartners fortsätter också. Mindre utveckling av spelet kommer kunna göras utan större kostnader, ifall exempelvis språkanpassningar behövs kommer nya medel att sökas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i maj 2023.

Två barn sitter vid ett bord, med ryggarna mot kameran. De tittar på en bärbar dator som står på bordet. På datorns skäm visas Barnrättsspelet.

I Barnrättsspelet får barnen testa vad de kan om sina rättigheter, och träna på att använda dem.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades 2023-09-18.