Till innehållet

Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Projektet drivs av: My Human Rights

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Det övergripande målet är att ge målgruppen tillräckliga kunskaper om barnkonventionen så att de har möjlighet att hävda sina rättigheter. Metoden för att åstadkomma detta är en digital, interaktiv kunskapsplattform där artiklarna i barnkonventionen förklaras på ett enkelt och jag-stärkande sätt. Den primära målgruppen är barn, med eller utan funktionsnedsättning i åldern 8-15 år. Sekundär målgrupp, som ska kunna använda samma verktyg, är vuxna som i sin yrkesroll och profession möter barn. Den digitala plattformen utvecklas i nära samarbete med målgrupperna under hela framtagningsprocessen. Verktyget ska vara kostnadsfritt och tillgängligt på dator, surfplatta och mobiltelefon. Efter projekttiden kommer sökande förening att driva den digitala plattformen och svara för dess utveckling. 

Barnrättsspelet lanserades våren 2023.
www.barnrattsspelet.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i mars 2023.

Två barn sitter vid ett bord, med ryggarna mot kameran. De tittar på en bärbar dator som står på bordet. På datorns skäm visas Barnrättsspelet.

I Barnrättsspelet får barnen testa vad de kan om sina rättigheter, och träna på att använda dem.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades 2023-03-23.