Till innehållet

Jag gör politik (f d Intern-Extern dialog)

Projektet drevs av: Uppsala kommun (tidigare Funktionsrätt Uppsala kommun)

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.

I projektet ska HSO Uppsala, tillsammans med olika förvaltningar i Uppsala kommun, utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. I metoden, Intern-Extern dialog, får målgruppen stöd i att formulera gemensamma mål för att sedan uttrycka dessa i relevanta sammanhang. Metoden är i hög grad anpassad efter målgruppens särskilda behov och ska ses som en vidareutveckling av de etablerade metoderna Medborgardialog och Delaktighetsmodellen.

Efter projektet ska metoden bidra till en ökad förståelse för målgruppens behov i de olika förvaltningar som deltar.

Efter projektet

Projektets aktiviteter övertas av en sambandscentral inom Uppsala kommun. Målgruppen kommer att föra sin talan i mindre samtalsgrupper med representanter från Funktionsrätt Uppsala kommun. Arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun finansierar den fortsatta verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Liknande projekt

  • Vox Vigor Riks

    Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska, tillsammans med personer med psykisk ohälsa, ta fram en webbaserad tidning om frågor som berör målgruppen…

  • Relationer som funkar

    Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller…

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.