Till innehållet

Jag Kan Cykla

Projektet drevs av: FUB Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling.

Projektet, som är ett resultat av en förstudie där metoden testats på en mindre grupp personer, syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling. Projektet ska etablera relevanta samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer som kan bidra med kompetens, utrustning och förvaltning av modellen. FUB Stockholm, tillsammans med samarbetsparter, ska nu genomföra en flerårig insats där metoden och utbildningsmaterialet prövas i ett större, nationellt projekt.

Målet är att undersöka formerna för en kursverksamhet och utveckla teknisk kompetens kring anpassningar av cyklar.

FUB Stockholm, tillsammans med samarbetsparter, ska även genomföra en flerårig insats där metoden och utbildningsmaterialet prövas i ett större, nationellt projekt. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna genomföra de aktiviteter som uteblivit med anledning av coronapandemin.

Efter projektet

Projektet ledde till att ett anpassat koncept för cykelträning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar har utvecklats. Den tekniska lösningen har förfinats och ett stort antal ledare ur målgruppen har utbildats. Drygt 500 personer har deltagit i verksamheten och 32 olika läger har genomförts i Stockholm, Göteborg och Kungsbacka. 40% av deltagarna har lärt sig cykla tvåhjuling.

Verksamheten lever vidare (beskriv var/hur)Metod och utrustning finns kvar inom den egna och samarbetande organisationer. Lägerverksamhet och träningar kommer att arrangeras i den ordinarie verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i juli 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i juli 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

    Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

  • ParaMe

    Projektet ska ta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga…

  • Korpen Matchmaker

    Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen utifrån insikten att allt fler barn och unga idag…

Sidan uppdaterades 2022-12-30.