Till innehållet

Jag Kan Cykla

Projektet drivs av: FUB Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling.

Projektet, som är ett resultat av en förstudie där metoden testats på en mindre grupp personer, syftar till att testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära sig cykla tvåhjuling. Projektet ska etablera relevanta samarbeten med skolor, föreningar och andra aktörer som kan bidra med kompetens, utrustning och förvaltning av modellen. FUB Stockholm, tillsammans med samarbetsparter, ska nu genomföra en flerårig insats där metoden och utbildningsmaterialet prövas i ett större, nationellt projekt.

Målet är att undersöka formerna för en kursverksamhet och utveckla teknisk kompetens kring anpassningar av cyklar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

    Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

  • Skate Nation

    Föreningen vill utveckla, dokumentera, formalisera och sprida Skate Nation-metoden, som i projektet ska testas på tre nya geografiska platser i…

  • Må bäst!

    I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.