Till innehållet

Jag på nätet

Projektet drivs av: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Beskrivning av projektet

Deltagande och rättsligt skydd på nätet för unga inom gymnasiesärskola, särvux och daglig verksamhet enligt LSS. Projektets deltagare använder sociala medier och vi utvecklar strategier för att hantera och förebygga kränkningar som kan uppstå där.

Att stärka deltagarna i användningen av nätet för att i förlängningen öka deras möjligheter till egenmakt och delaktighet i ett samhälle där allt mer relationsskapande och samhällsliv sker online.

Målet är att deltagaren ska kunna göra egna val i användningen av nätet samt bli uppmuntrad till att ta del av nätets möjligheter till kommunikation och nya upptäckter. Deltagaren ska kunna använda sociala medier på sina villkor och känna till vad som kan göras om de egna gränserna inte respekteras. Utbildningsmaterial Att skapa ett utbildningsmaterial med korta filmer och tillhörande övningar. Materialet ska uppmuntra till diskussioner och förståelse kring det egna beteendet i kommunikationen på nätet. Spridning Under projektår två (2)lanseras metodboken och filmerna. Projektet ska nå ut till flera verksamheter i Norrköping men ambitionen är att även sprida nationellt genom bland annat Byråns nätverk. Yrkesverksamma ska få verktyg för att hantera konflikter som uppstått vid kommunikation i sociala medier. De ska få kunskaper som gör att de kan vara ett stöd för den som fått problem på nätet. Efter projektets slut ska de kunna arbeta vidare på egen hand eller i nya samarbeten som startar under projektets gång. Föräldrar och andra anhöriga ska få kunskaper om kommunikation på nätet och hur de kan vara ett stöd för sin anhörige.  Oorganiserade föräldrar ska få information om vilka intresseorganisationer som finns. Personal inom rättsväsendet ska få kännedom om hur de kan bemöta personer med kognitiva funktionsnedsättningar som är drabbade av eller anklagade för kränkningar via sociala medier.

Projektet kommer att leda till en kunskapshöjning i flertalet verksamheter och blir där en del av det ordinarie arbetet. Filmerna som producerats i projektet kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på nätet. Filmer kan även komma att användas i andra verksamheter än de som står i fokus för "Jag på nätet". Byråns nuvarande samarbeten med kommuner möjliggör för Byrån att bland annat utbilda kommunanställda. Efter projektets slut ämnar vi att presentera resultaten och kunskaperna för kommunerna vi har samarbeten med. För närvarande är det Linköpings, Norrköpings och Finspångs kommun. Vi avser att lyfta behov som projektets deltagare och referensgrupp lyfter med kommunerna.  Projektet ska lämna förslag på hur kommunerna och rättsväsendet kan agera för att stärka rättsäkerheten för projektets målgrupp.

Företrädare för och personer ur projektets målgrupp har deltagit aktivt i utvecklingen av projektet. Vid projektets start stämmer vi av projektets mål med våra deltagare. Det är deltagarnas erfarenheter och strategier i användning av sociala medier som ska ligga till grund för det utbildningsmaterial projektet tar fram. Innehållet och hur materialet ska användas formas i samråd med projektets deltagare. Projektledaren ska kontinuerligt stämma av projektets inriktning och resultat med deltagare och referensgruppen som består av specialpedagoger, föreningsaktiva och en forskare.    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Koll på jobbet

    Projektet ska ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och…

  • Konst-PIMPA - Projektet i Marielund Med Påverkan för Alla

    Ett demokrati och delaktighetsprojekt, där vi jobbar med konst i olika former som verktyg för att närma oss dessa frågor. Deltagarna är unga 13-19…

  • Re:agera

    Det här projektet handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och nätaktivism - det vill säga att använda sociala medier strategiskt för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.