Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Jag räknas

Projektet drivs av: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning av projektet

Syftet är att bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Projektet ska utveckla en scenariobaserad utbildning för skolpersonal. Målgruppen är elever i F-6 och skolpersonal. Tillsammans med en grupp ungdomar med egen erfarenhet av frågan och vuxna i pilotskolor utvecklas materialet.

Aktiviteter består av att kartlägga, utveckla och testa utbildningar och tillgängliggöra dem för skolor. Aktiviteter sker tillsammans med en arbetsgrupp av ungdomar och skolpersonal. Efter projekttiden kommer utbildningarna att finnas på hobs.se, spridas till skolor över hela landet och till exempel ligga på skolornas egna intranät.

Beviljat belopp

7 330 670 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

7 330 670 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Falsterbo
Sidan uppdaterades 2021-12-30.