Till innehållet

Jag räknas

Projektet drivs av: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning av projektet

Syftet är att bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Projektet ska utveckla en scenariobaserad utbildning för skolpersonal. Målgruppen är elever i F-6 och skolpersonal. Tillsammans med en grupp ungdomar med egen erfarenhet av frågan och vuxna i pilotskolor utvecklas materialet.

Aktiviteter består av att kartlägga, utveckla och testa utbildningar och tillgängliggöra dem för skolor. Aktiviteter sker tillsammans med en arbetsgrupp av ungdomar och skolpersonal. Efter projekttiden kommer utbildningarna att finnas på hobs.se, spridas till skolor över hela landet och till exempel ligga på skolornas egna intranät.

Beviljat belopp

7 330 670 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

7 330 670 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Falsterbo

Liknande projekt

  • Podden "Osynligt sjuk"

    Projektet ska förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) genom att stärka…

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

Sidan uppdaterades 2022-03-11.