Till innehållet

Jag räknas

Projektet drivs av: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning av projektet

Syftet är att bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Projektet ska utveckla en scenariobaserad utbildning för skolpersonal. Målgruppen är elever i F-6 och skolpersonal. Tillsammans med en grupp ungdomar med egen erfarenhet av frågan och vuxna i pilotskolor utvecklas materialet.

Aktiviteter består av att kartlägga, utveckla och testa utbildningar och tillgängliggöra dem för skolor. Aktiviteter sker tillsammans med en arbetsgrupp av ungdomar och skolpersonal. Efter projekttiden kommer utbildningarna att finnas på hobs.se, spridas till skolor över hela landet och till exempel ligga på skolornas egna intranät.

Beviljat belopp

7 330 670 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

7 330 670 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Falsterbo

Liknande projekt

  • Ett syskon att växa med ‒ stöd till biologiska barn i familjehem

    Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga…

  • Bästa möjliga hälsa!

    Syftet med projektet är att tillsammans med barn ta fram metodmaterial för att stärka barns möjligheter att uppnå sina rättigheter.

  • Insektsstigen

    Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad…

Sidan uppdaterades 2022-03-11.