Till innehållet

Jag vill vara ett barn som alla andra

Projektet drevs av: Ándale

Beskrivning av projektet

Vi i Ándale vill med detta projekt ge papperslösa barn och ungdomar chansen att ha roligt för en stund och att få prata med en medmänniska. Projektets fokus är att hitta på olika sociala aktiviteter.          

Att komma till Sverige är för många en förhoppning om ett liv i frihet, rätt till skola och vård, likabehandling, demokrati och åsiktsfrihet. För många slutar däremot drömmen om rättigheter och frihet i förtvivlan när avslag ges på ens asylansökan. För de flesta som får avslag är en återresa inget tänkbart alternativ för att ha bra och säker framtid. Idag uppskattas det att mellan 10 000 till 30 000 människor lever som papperslösa i Sverige, var av dessa är ca 3000 barn och ungdomar. Att gå från vara asylsökande till att leva illegalt får effekten för dessa personer att de träder in i en parallell värd där ens möjligheter och rättigheter blir begränsade. När familjer går från att vara asylsökande till att leva här illegalt får det förödande konsekvenser för barnen. När ett utvisningsbeslut är taget tvingas många familjer att gå under jorden och lämna vänner för att flytta till något annan ort. Det primära syfte med projektet är att ge papperslösa barn och ungdomar en chans att uppleva sin barndom och sina ungdomsår som något positivt. Vi vill ge dessa barn och ungdomar en chans att få ett andningsutrymme från deras tunga vardag genom att delta i sociala aktiviteter och möta våra volontärer. Projektets sekundära syfte är att medvetengöra dessa barns situation i Sverige för allmänheten, men det ska ske ur barnens och ungdomarnas perspektiv.  


 • Att ge papperslösa barn och ungdomar en chans att uppleva sin barndom och sina ungdomsår som något positivt.
 • Förebygga och minska risken att papperslösa barn och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa.
 • Att bryta den ickevalda isolering från omvärlden som det ofta innebär att leva som gömd när man är papperslös.
 • Att papperslösa barn och ungdomar chansen att kunna ventilera sina tankar och känslor genom att träffa våra volontärer.
 • Medvetengöra dessa barns situation i Sverige för allmänheten, men det ska ske ur barnens perspektiv.
 

Idag finns det många ideella krafter som verkar för att asylsökande och papperslösa ska ha det bra i Sverige. Vi kommer under vår projekttid verka för att föra samman dessa ideella krafter så att ett starkt nätverk kan existera mellan dem. Vi kommer under projektets gång kontinuerligt arbeta för att överföra den kunskap som vi får under projektet och tidigare erfarenheter av andra projekt till detta nätverk som kommer bestå av både föreningar och enskilda engagerade personer. Under projektets gång kommer vi även att verka för att föreningar inom idrott och friluftsliv kommer närmare och vill sträva efter att deras verksamhet kan vävas in i vårt nätverk som vi bygger upp. Vårt mål är även att arbeta för att företagare blir engagerade i det lokala samhället så att det blir intresserad av stödja vårt nätverk med olika resurser.   

Vi vill med vårt projekt bli en bro mellan det vanliga samhället och den parallell värd som papperslösa barn och ungdomar lever i. Att leva som papperslös innebär att ens delaktighet och rättigheter i samhället blir begränsade. Vi vill med vårt projekt därför arbeta för att papperslösa barn och ungdomar får chansen att bli delaktiga i samhället. Det innebär bland annat att vi kommer att hjälpa dessa barn och ungdomar att få kontakt och bli delaktiga i föreningslivet. Projektets verksamhet kommer att formas av barnens och ungdomarnas egna idéer och egna initiativ till att styra verksamheten. Det innebär att vi har regelbundna möten där de får ta beslut vad som ska hända framöver och att de själva får leda olika aktiviteter som vi gör. Vi har även kontinuerlig dialog med föräldrarna så att det kan få vara delaktiga och påverka vad som händer i verksamheten. 

                                                   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

 • Schacknätet

  Schacknätet består av två hemsidor för barn respektive pedagoger. På hemsidorna finns instruktionsfilmer och ett interaktivt instruktionsmaterial…

 • Som broar över mörka vatten

  Killarna fick välja ett eller ett par vykort som på något sätt talade till dem. Samtal började om tankarna som sattes i rörelse. De omsattes senare…

 • Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

  Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.