Till innehållet

Jalla för alla

Projektet drivs av: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Jalla för alla är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är projektägare och projektet startade jan 2010.Syftet med projektet är att ensamkommande ungdomar ska få ökad kunskap om det svenska samhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Afrosvenska akademin

  • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

    Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.