Till innehållet

Jämlik hälsa för alla

Projektet drivs av: Reacta

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Målet är att anpassa Reactas befintliga modell hälsoråd till elever i särskolan så att målgruppen får möjlighet att starta upp hälsoråd och hälsofrämjande aktiviteter. Projektet ska tillsammans med elever och skolpersonal identifiera vilka förändringar och anpassningar som behöver göras och vilka nya metoder som behöver utvecklas. Även utbildningarna för skolpersonal kopplat till modellen ska anpassas.

Efter projektet ska den nya modellen finnas hos Reacta och erbjudas grundsärskolor och gymnasiesärskolor. Den ska finansieras på samma sätt som grundmodellen genom att skolor blir stödmedlemmar och genom föreningens olika bidrag.

Beviljat belopp

6 074 950 kronor

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

6 074 950 kronor

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Järfälla

Liknande projekt

  • Unga, Makt och Hälsa

  • Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar

    IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) vill i samarbete med föreningen Tranan HIK öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen.

  • Alla har talang

    Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare.

Sidan uppdaterades 2023-03-07.