Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Jämlik hälsa för alla

Projektet drivs av: Reacta

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Målet är att anpassa Reactas befintliga modell hälsoråd till elever i särskolan så att målgruppen får möjlighet att starta upp hälsoråd och hälsofrämjande aktiviteter. Projektet ska tillsammans med elever och skolpersonal identifiera vilka förändringar och anpassningar som behöver göras och vilka nya metoder som behöver utvecklas. Även utbildningarna för skolpersonal kopplat till modellen ska anpassas.


Efter projektet ska den nya modellen finnas hos Reacta och erbjudas grundsärskolor och gymnasiesärskolor. Den ska finansieras på samma sätt som grundmodellen genom att skolor blir stödmedlemmar och genom föreningens olika bidrag.


Beviljat belopp

6 074 950 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

6 074 950 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Järfälla
Sidan uppdaterades 2021-12-29.