Till innehållet

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Borås Stad, Fritid- och folkhälsoförvaltningen

Beskrivning av projektet

Borås Stad vill genom projektet Jämlik Hälsa för personer med funktionsnedsättningar göra en satsning på idrott och hälsa för den här målgruppen och därmed bidrag till en meningsfull och aktiv fritid.

Syftet är att främja möjligheterna till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning, så att de på loka vilkor kan mötas, utöva idrott och aktiviteter som bidrar till en ökad hälsa.

Projektets mål är att 70% av deltagarna i projektet ska uppleva en ökad hälsa, att Sjuhäradshallen ska bli en hölsofrämjade mötesplats samt att inkludera målgruppen i samhället genom idrott och genom samvaro kring idrott och hälsa.

Efter projekttiden så kommer föreningslivet med hjälp av Borås Stad att arbeta med verksamheten i Sjuhäradshallen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

  • Orientering för alla

    Projektet syftar till att tillgängliggöra orientering för personer med funktionsnedsättning genom att skapa förutsättningar för personer med…

  • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

    Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

  • Dansa mitt liv

    Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.