Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Jämlik ishall

Projektet drivs av: Svenska Konståkningsförbundet (SKF)

Beskrivning av projektet

Projektet Jämlik ishall handlar om att ge funktionsnedsatta ökad tillgänglighet i ishallar. Genom nya hjälpmedel ska föreningar och kommuner ge fler möjlighet att åka skridskor. Projektet ska skapa debatt om hur ishallar byggs.

Syftet med projektet är att ge funktionsnedsatta ökad tillgänglighet i ishallar.

Projektet ska genom uppsökande verksamhet intressera föreningar och kommuner. Till att börja med har projektet fyra pilotområden: Malmö, Nacka, Trollhättan och Borås. Därefter sker inventering i alla kommuner. Projektets fem konkreta mål:

  • Övergripande: öka tillgängligheten i ishallar
  • Minst 30 ishallar ska 2017 ha installerat nya hjälpmedel till gagn för nya målgrupper
  • Minst 20 konståkningsföreningar ska 2017 vara aktiva i nyskapande verksamhet
  • Minst 200 "nya" barn med funktionsnedsättning ska vara aktiva i projektets verksamhet
  • Sverige ska vara representerat i Special Olympics World Winter Games 2017

Jämlik ishall har rivstartat sin satsning. Första året koncentreras på att få de utvalda pilotområdena att komma i gång. Samtliga har under vintern/våren 2014 startat upp verksamhet och cirka 130 barn med funktionsnedsättning har deltagit i projektets verksamhet. Underhandskontakter sker veckovis och närmast dagligen med nya föreningar och kommuner om möjligheten att installera och investera i nya hjälpmedel som gagnar verksamhet för målgruppen och som också ger ett stöd till den ordinarie.

Genom samverkan med särskolor, kommuner, handikapporganisationer lokalt ger projektet nya målgruppen en unik möjlighet till delaktighet och möjlighet att medverka i utformning av ny verksamhet. En styrgrupp är bildad för att övergripande leda projektet. En projektgrupp är bildad för lite mer operativa ärenden. Projektledaren leder och beslutar inom ramen för projektplan och budget.

Jämlik Ishall samarbetar primärt med Svenska Handikappidrottsförbundet i den centrala delen av projekt. Projektet verkar för samverkan även med andra idrotter som har glädje av mer kompletta ishallar. Lokalt sker samverkan med handikappidrottens lokala organisationer, kommuner och särskolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Kontakt

Ort
Nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.