Till innehållet

Jarro

Projektet drivs av: Föreningen Bryggan i Norrköping

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är alla barn och unga, med en frihetsberövad förälder, ska uppmärksammas och få det adekvata stöd som samhället är skyldig att ge från ideell eller offentlig sektor i samarbete med socialtjänst och kriminalvård.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Akka

    "Att älska en pappa som samhället avskyr. Att älska en pappa som kanske dödat, misshandlat eller rånat. Det är att vara socialt utsatt."

  • Barn på landsbygd

    Barn på landsbygd vill visa vägar till inflytande för unga människor. Visa på demokratiska rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Och visa…

  • Unga föräldrar och barn

    Unga föräldrar och barn är en mötesplats här kan man träffas och knyta nya kontakter och skapa nätverk. Man har möjlighet att delta i olika cirklar…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.