Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Joint Attention

Projektet drivs av: Lunds Fontänhus

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag och att hitta vägar in i sysselsättning.

Målet är att bygga upp en verksamhet som erbjuder målgruppen kreativa aktiviteter och ett individuellt stöd att närma sig arbetsmarknaden.
Projektet innehåller tre delar: Den första delen handlar om kulturella aktiviteter där målgruppen tillsammans med pedagoger skapar föreställningar och utställningar, både som rehabilitering och för att påverka omgivningens syn på psykisk ohälsa. Den andra delen är stöd att komma ut i arbete, där nya metoder utvecklas för dem som står långt från arbetsmarknaden och behöver mer stöd. Den tredje delen är externa framträdanden och workshops till allmänhet och arbetsgivare för att sprida kunskap om och förändra synen på målgruppen och deras resurser.

Efter projektet ska hela eller delar av verksamheten drivas vidare av Fontänhuset. Vissa delar kan bli folkhögskolekurser. Planen är att den framtida verksamheten finansieras genom Finsams parter, IOP med regionen och kommunen och eventuellt också inom folkbildningen.


Beviljat belopp

1 301 465 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 301 465 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-10-05.