Till innehållet

Joint Attention

Projektet drivs av: Lunds Fontänhus

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag och att hitta vägar in i sysselsättning.

Målet är att bygga upp en verksamhet som erbjuder målgruppen kreativa aktiviteter och ett individuellt stöd att närma sig arbetsmarknaden.
Projektet innehåller tre delar: Den första delen handlar om kulturella aktiviteter där målgruppen tillsammans med pedagoger skapar föreställningar och utställningar, både som rehabilitering och för att påverka omgivningens syn på psykisk ohälsa. Den andra delen är stöd att komma ut i arbete, där nya metoder utvecklas för dem som står långt från arbetsmarknaden och behöver mer stöd. Den tredje delen är externa framträdanden och workshops till allmänhet och arbetsgivare för att sprida kunskap om och förändra synen på målgruppen och deras resurser.

Efter projektet ska hela eller delar av verksamheten drivas vidare av Fontänhuset. Vissa delar kan bli folkhögskolekurser. Planen är att den framtida verksamheten finansieras genom Finsams parter, IOP med regionen och kommunen och eventuellt också inom folkbildningen.


Beviljat belopp

5 072 773 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

5 072 773 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-11-03.