Till innehållet

Joni

Projektet drivs av: RFSU Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och övrig inskränkning av sexuella rättigheter som kan drabba personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Projektet ska genomföra samtalsgrupper, skapandegrupper och workshops tillsammans med målgruppen samt använda metoden "peer to peer education". En film kommer tas fram tillsammans med målgruppen, som även sammanställer handledningsmaterial om HRV i syfte att ge verktyg för förebyggande arbete.

Projektet planerar utbildningar och workshops med professioner som möter målgruppen bland annat brukarorganisationer, anpassad skola, social omsorg och hälso- och sjukvård.

Efter projektet kommer de verksamheter som varit med i projektet ha stärkt sin kompetens samt fortsätta att implementera och använda materialet i sina verksamheter, bland annat i habilitering, skola och socialtjänst. Handledningsmaterial och filmer kommer att finnas tillgängligt gratis på RFSU:s hemsida och spridas nationellt till andra verksamheter med hjälp av projektets samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 146 831 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

6 146 831 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Resilient gamers

    Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

  • Flamman Akademi - Nej till kriminalitet

    Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker…

  • Extremkoll 2.0

    Syfte och mål med projektet är att bygga en plattform för aktörer som arbetar för demokratiska värden och mot våldsbejakande extremism tillsammans…

Sidan uppdaterades 2022-11-29.