Till innehållet

Kan vi prata?

Projektet drivs av: RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

Projektet ska utveckla material, metoder och sammanhang för förtroendefulla samtal om barns och ungas sexuella hälsa för föräldrar och andra omsorgspersoner.

Tillsammans med ungdomar ska projektet skapa ett kreativt arbete kring sex och relationer. Projektet ska utveckla material i form av bok, podd och film som utgår från ungas verklighet, perspektiv, behov och önskemål. Materialet ligger sedan till grund för utvecklandet av kunskapshöjande föräldraföreläsningar och strukturerade samtalsträffar. Projektet utvecklas även digitalt, genom en föräldrasajt som kommer erbjuda föräldrarådgivningschattar.

RFSU Stockholm kommer samordna utvecklandet av projektet i nära samarbete med befintliga föräldraskapsstödprogram i Stockholm. Efter avslutat projekt kommer materialet finnas tillgängligt digitalt och fysiskt, och RFSU kommer fortsätta genomföra samtalsträffar och föreläsningar efter projektets slut genom samarbeten med studieförbund. En viktig del i det samarbetet blir sexualupplysande verksamhet på skolor. Boken som tas fram kommer att finnas till försäljning till allmänheten.

Beviljat belopp

6 831 218 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

6 831 218 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

  • Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

    Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans…

Sidan uppdaterades 2020-12-21.