Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kan vi prata?

Projektet drivs av: RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

Projektet ska utveckla material, metoder och sammanhang för förtroendefulla samtal om barns och ungas sexuella hälsa för föräldrar och andra omsorgspersoner.

Tillsammans med ungdomar ska projektet skapa ett kreativt arbete kring sex och relationer. Projektet ska utveckla material i form av bok, podd och film som utgår från ungas verklighet, perspektiv, behov och önskemål. Materialet ligger sedan till grund för utvecklandet av kunskapshöjande föräldraföreläsningar och strukturerade samtalsträffar. Projektet utvecklas även digitalt, genom en föräldrasajt som kommer erbjuda föräldrarådgivningschattar.

RFSU Stockholm kommer samordna utvecklandet av projektet i nära samarbete med befintliga föräldraskapsstödprogram i Stockholm. Efter avslutat projekt kommer materialet finnas tillgängligt digitalt och fysiskt, och RFSU kommer fortsätta genomföra samtalsträffar och föreläsningar efter projektets slut genom samarbeten med studieförbund. En viktig del i det samarbetet blir sexualupplysande verksamhet på skolor. Boken som tas fram kommer att finnas till försäljning till allmänheten.

Beviljat belopp

6 831 218 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

6 831 218 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-12-21.