Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Känslighet

Projektet drivs av: Stiftelsen Johannesdalsinitiativet

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att barns förmåga att hantera högkänslighet ökar. Förskolan ska också kunna bemöta högkänsliga barn med fördjupad förståelse, nya verktyg och med förändrad inställning där känslighet ses som en tillgång.

Huvudsaklig målgrupp är högkänsliga barn i åldrarna 3 - 6 år, men alla barn på förskolan inkluderas. Aktiviteter består av lek och lustfyllt skapande. I projektet utvecklas omfattande material kring högkänslighet såsom en sagobok för känsliga som riktas till barn, en metodbok för pedagoger med konkreta anvisningar, lekar, övningar och fakta. Projektet producerar även en inspirationsbok och annat material skapat av barn och vuxna som medverkar i projektet. En film tas fram som riktas till både pedagoger och anhöriga och en utställning om högkänslighet genomförs.

Efter projekttiden kommer metoder och inspirationsmaterial att spridas genom aktiviteter och fortbildning på förskolor samt föreläsningar för exempelvis anhöriga och förskolepedagoger.

Beviljat belopp

6 692 769 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

6 692 769 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Ingarö
Sidan uppdaterades 2021-07-08.