Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)

Projektet drivs av: Awesome people

Beskrivning av projektet

I projektet görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett för varje globalt mål i Agenda 2030.

Ett escaperum är en flyttbar fysisk konstruktion, en större låda, där personer kan mötas kring specifika områden. I projektet tas också en digital åtgärdsbroschyr fram. Denna ska innehålla konkret och enkel information om vad var och en kan göra för att hjälpa till med att uppnå de globala målen.

Projektets primära målgrupp är unga 16-20 år. Sekundär målgrupp är lärare och andra aktörer som arbetar med unga. Det övergripande syftet med projektet är att öka ungas kunskaper om Agenda 2030 och att inspirera dem till att göra aktiva val för att hjälpa till att uppnå de globala målen. Målgruppen ska få ökade kunskaper i projektarbete och färdigheter i att utveckla lärande escaperum och hur metoden kan användas för att skapa medvetenhet kring de globala målen.

Efter projektets slut kommer en online-workshop riktad till yrkesverksamma, en manual med steg-för-steg-beskrivningar, flera filmer och en digital app att ha tagits fram som gratis kan laddas ner på Awesome Peoples hemsida.

Beviljat belopp

3 282 843 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

3 282 843 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2021-11-10.