Till innehållet

Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)

Projektet drivs av: Awesome people

Beskrivning av projektet

I projektet görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett för varje globalt mål i Agenda 2030.

Ett escaperum är en flyttbar fysisk konstruktion, en större låda, där personer kan mötas kring specifika områden. I projektet tas också en digital åtgärdsbroschyr fram. Denna ska innehålla konkret och enkel information om vad var och en kan göra för att hjälpa till med att uppnå de globala målen.

Projektets primära målgrupp är unga 16-20 år. Sekundär målgrupp är lärare och andra aktörer som arbetar med unga. Det övergripande syftet med projektet är att öka ungas kunskaper om Agenda 2030 och att inspirera dem till att göra aktiva val för att hjälpa till att uppnå de globala målen. Målgruppen ska få ökade kunskaper i projektarbete och färdigheter i att utveckla lärande escaperum och hur metoden kan användas för att skapa medvetenhet kring de globala målen.

Efter projektets slut kommer en online-workshop riktad till yrkesverksamma, en manual med steg-för-steg-beskrivningar, flera filmer och en digital app att ha tagits fram som gratis kan laddas ner på Awesome Peoples hemsida.

Beviljat belopp

3 282 843 kronor

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

3 282 843 kronor

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Matematik - på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

  • Skateboard sätter hjulen i rullning

    Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på.

  • Äntligen!

    Projektet ska arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 13-30 år med språkstörning. Genom olika verksamheter och aktiviteter kommer…

Sidan uppdaterades 2021-11-10.