Till innehållet

Killar- Relationer - Arenor

Projektet drivs av: MÄN för jämställdhet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra killars psykiska hälsa och stärka förmågan att hantera och ta ansvar för nära relationer samt förebygga kontroll och våld. Tillsammans med målgruppen killar och unga män i åldern 12–25 år vill man utveckla och konkretisera relationstränande aktiviteter på platser där målgruppen befinner sig. Projektet vill ta fram ett lättillgängligt metodmaterial, verktyg och infrastruktur för relationsträning killar emellan. Materialet ska användas på fritidsgårdar, konfirmationsläger, e-sportläger och andra fritidsverksamheter.

Efter projektet är avslutat kommer metodmaterialet i relationsträning finnas på organisationens hemsida/killar.se. Implementering av killgrupper, samt målgruppsinflytande och aktivt deltagande av unga sker inom organisationen. Partnerorganisationerna driver träningen vidare i sina verksamheter med stöd av MÄN för jämställdhet.

Beviljat belopp

9 469 721 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

9 469 721 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2024-06-27.