Till innehållet

Killars röster om heder

Projektet drevs av: Kvinnors Nätverk

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik. Den primära målgruppen är killar i åldern 13-25 som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som mot sin vilja tvingats in i en roll som de inte vill ha. Syftet med projektet är att fler killar som lever i hederskontext ska välja att söka stöd, och i förlängningen få hjälp. Projektet ska bland annat resultera i en webbplats med information om problematiken, killars situation samt vad man kan göra och var man kan söka stöd. Utifrån intervjuer med personer i målgruppen skapas berättelser i ljud och bild om killars erfarenheter och tankar kring att leva i en hederskontext. Projektet omfattar även en utställning som visas i skolor, bibliotek och konsthallar för att skapa intresse för webbplatsen och lyfta frågan i ett vidare sammanhang. Inom projektet produceras även en antologi och lärarhandledning så att materialet kan användas i pedagogiska situationer.
 

Efter projektet

Projektet har tagit fram en webbsida med stöd till unga killar som lever i hederskontext och spridit den för att nå ut till målgruppen. Hemsidan har tagits fram med grund i målgruppens egna berättelser. Den innehåller en bredd av personliga berättelser, ljuddraman, filmer och information om vart man kan söka hjälp. Projektet har också tagit fram material för skolan och fritidspersonal, en handledning som finns gratis tillgänglig på webbsidan, samt en mobil utställning om unga killars röster om heder som har varit på turné.

Verksamheten lever vidare inom ramen för Kvinnors nätverks ordinarie jourverksamhet. Materialet används på de skolor som har deltagit och Kvinnors nätverk fortsätter att sprida materialet till fler skolhuvudmän och personal på fritids och skolor. Kvinnors nätverk fortsätter också sprida informationen om webbsidan till målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

  • Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

    Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

  • Gemaket (tidigare Systerskap)

    Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

Sidan uppdaterades 2023-09-18.