Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Killars röster om heder

Projektet drivs av: Kvinnors Nätverk

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik. Den primära målgruppen är killar i åldern 13-25 som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som mot sin vilja tvingats in i en roll som de inte vill ha. Syftet med projektet är att fler killar som lever i hederskontext ska välja att söka stöd, och i förlängningen få hjälp. Projektet ska bland annat resultera i en webbplats med information om problematiken, killars situation samt vad man kan göra och var man kan söka stöd. Utifrån intervjuer med personer i målgruppen skapas berättelser i ljud och bild om killars erfarenheter och tankar kring att leva i en hederskontext. Projektet omfattar även en utställning som visas i skolor, bibliotek och konsthallar för att skapa intresse för webbplatsen och lyfta frågan i ett vidare sammanhang. Inom projektet produceras även en antologi och lärarhandledning så att materialet kan användas i pedagogiska situationer.
 

Den färdigställda webbplatsen kommer efter projekttidens slut drivas vidare inom ramen för Kvinnors Nätverks/Linnamottagningens ordinarie verksamhet. Utställningen och boken kommer att bli en del av verksamhetens kommunikationsarbete, med syfte att informera och möjliggöra samtal om killar, hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.