Till innehållet

Killars röster om heder

Projektet drivs av: Kvinnors Nätverk

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik. Den primära målgruppen är killar i åldern 13-25 som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som mot sin vilja tvingats in i en roll som de inte vill ha. Syftet med projektet är att fler killar som lever i hederskontext ska välja att söka stöd, och i förlängningen få hjälp. Projektet ska bland annat resultera i en webbplats med information om problematiken, killars situation samt vad man kan göra och var man kan söka stöd. Utifrån intervjuer med personer i målgruppen skapas berättelser i ljud och bild om killars erfarenheter och tankar kring att leva i en hederskontext. Projektet omfattar även en utställning som visas i skolor, bibliotek och konsthallar för att skapa intresse för webbplatsen och lyfta frågan i ett vidare sammanhang. Inom projektet produceras även en antologi och lärarhandledning så att materialet kan användas i pedagogiska situationer.
 

Den färdigställda webbplatsen kommer efter projekttidens slut drivas vidare inom ramen för Kvinnors Nätverks/Linnamottagningens ordinarie verksamhet. Utställningen och boken kommer att bli en del av verksamhetens kommunikationsarbete, med syfte att informera och möjliggöra samtal om killar, hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mannen Myten (tidigare Det inkluderande mansprojektet)

    Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Det ska göras tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och…

  • Kosmosklubbens tjejprojekt unga ledare

    Projektet syftar till att öka intresset för programmering, robotteknik och entreprenörskap.

  • Killar om porr

    Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen, killar och unga män 12 till 25 år, utveckla webbplattformen killar.se och ta fram en…

Sidan uppdaterades 2023-02-16.