Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

KiX Senior

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan vill vidareutveckla KiX-metoden, (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek) så att metoden även passar äldre med intellektuella funktionsnedsättningar som befinner sig i eller närmar sig pensionsåldern. Den nuvarande KiX-metoden är anpassad till ungdomar. 

Syftet med projektet är att motverka isolering och ensamhet och i god tid introducera fritidsverksamheter, mötesplatser och träffpunkter för en rikare och mer tillgänglig fritid så att övergången från ett yrkesliv med fasta rutiner och sociala möten till pensionär upplevs mer naturlig. Projektet kommer att vara verksamt i Halland, Västra Götaland och i Skåne.

Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare i form av KiX-föreningar, knutna till FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.

Beviljat belopp

4 858 323 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

4 858 323 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Uddevalla
Sidan uppdaterades 2021-01-15.