Till innehållet

KiX Senior

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan vill vidareutveckla KiX-metoden, (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek) så att metoden även passar äldre med intellektuella funktionsnedsättningar som befinner sig i eller närmar sig pensionsåldern. Den nuvarande KiX-metoden är anpassad till ungdomar. 

Syftet med projektet är att motverka isolering och ensamhet och i god tid introducera fritidsverksamheter, mötesplatser och träffpunkter för en rikare och mer tillgänglig fritid så att övergången från ett yrkesliv med fasta rutiner och sociala möten till pensionär upplevs mer naturlig. Projektet kommer att vara verksamt i Halland, Västra Götaland och i Skåne.

Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare i form av KiX-föreningar, knutna till FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.

Beviljat belopp

4 858 323 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

4 858 323 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • Social Aktion

    Projektet ska ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering.

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

Sidan uppdaterades 2021-01-15.