Till innehållet

Klara...färdiga...IT!

Projektet drivs av: Sensus Svealand

Beskrivning av projektet

Sensus Svealand ska tillsammans med sina samarbetspartner utveckla en metod som tar vara på de IT-kunskaper som många yngre med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet har i syfte att stötta och lyfta äldre med funktionsnedsättning för att de ska kunna bli mer digitala. Verksamheten hålls i Gävleborgs- och Dalarnas län.

Utifrån de erfarenheter som genereras under projekttiden kommer Sensus Svealand tillhandahålla efterfrågade och utvalda fristående kurser och seminarier.

Den framtagna metoden kommer efter projekttiden även bli en del av det arbetsintegrerade sociala företaget Glädjeverkets ordinarie IT-verksamhet.

Beviljat belopp

484 497 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

484 497 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Falun

Liknande projekt

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

  • Religion 1-2 på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel på teckenspråk i skolämnet religion avsett för döva och hörselskadade gymnasieelever.

Sidan uppdaterades 2022-11-09.