Till innehållet

Klara...färdiga...IT!

Projektet drivs av: Sensus Svealand

Beskrivning av projektet

Sensus Svealand ska tillsammans med sina samarbetspartner utveckla en metod som tar vara på de IT-kunskaper som många yngre med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet har i syfte att stötta och lyfta äldre med funktionsnedsättning för att de ska kunna bli mer digitala. Verksamheten hålls i Gävleborgs- och Dalarnas län.

Utifrån de erfarenheter som genereras under projekttiden kommer Sensus Svealand tillhandahålla efterfrågade och utvalda fristående kurser och seminarier.

Den framtagna metoden kommer efter projekttiden även bli en del av det arbetsintegrerade sociala företaget Glädjeverkets ordinarie IT-verksamhet.

Beviljat belopp

484 497 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

484 497 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Falun

Liknande projekt

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

  • En webbutbildning om kommunikation och demens

    Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri…

Sidan uppdaterades 2022-11-09.