Till innehållet

Klassmorfar och skolmedling

Projektet drivs av: Föreningen Klassmorfar för Barnen

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att genomföra försöksverksamhet med skolmedling genom Klassmorfar/Mormor i tre län och minst tre kommuner. Målgruppen är barn i grundskola, elevorganisationer, skolors brukarråd, skolpersonal, skolledare och lärare.

Syftet med projektet är:

  • att Skolmedlings- och Klassmorfarverksamheterna blir permanenta och därmed helt finansieras via skolans budget.
  • Att utveckla metoder som medverkar till barns psykiska hälsa, med fokus på Skolmedlings- och Klassmorfarverksamheterna.
  • Att utveckla Klassmorfarverksamheten till att omfatta kompetens att arbeta aktivt med Skolmedling, t.ex. som medlingssamordnare.
  • Att utveckla fördjupad samverkan och samordning med andra aktörer som har kompetens kring konfliktlösning och medling i skolan.
  • Att kvalitetssäkra Klassmorfars arbete med konfliktlösning och medling i skolan.
Målgrupper i projektet är:
  • Elever i grundskolan,
  • Elevorganisationer och skolornas brukarråd eller motsvarande.
  • Skolpersonal, skolledare och lärare
  • Klassmorfäder
  • Föräldrar

Klassmorfar för barnen är en riksomfattande ideell förening som sedan mitten av 1990-talet utvecklat ett uppskattat koncept för att främja barnens utveckling i skolan. Erfarna vuxna ges en terminslång utbildning, med teori och praktik, för sin roll som Klassmorfar (KM). Barn behöver goda förebilder och tillitsfulla relationer med vuxna. Skolmedling är en form av konfliktlösning som kan användas vid konflikter mellan elever i skolan eller mellan elever och skolpersonal/lärare. Genom att ge många i skolan kunskaper om medlingsmetoderna kan också t.ex. eleverna själva lösa många konflikter. 

Skolmedling förbättrar arbetsmiljön för alla i skolan. Elevernas, lärarnas och övrig skolpersonals trivsel, trygghet och ansvarskänsla ökar. 

I skolmedling är det i första hand eleverna som medlar mellan andra elever i konflikt. 

I skolmedling används elevernas kreativa kunskaper. 

Skolmedling lär eleverna mer om sig själv och om andra. 

Skolmedling är frivilligt.

Skolmedling är inte en ersättning för de vuxnas ansvar för allvarliga konflikter, det är ett komplement. 

Skolmedling som metod är ny i Sverige och finns ännu bara tillämpad på ett fåtal platser och regioner. De modeller och metoder som används kommer närmast från Storbritannien och Norge. I Sverige har mer omfattande försök genomförts i Norrbotten. 

Klassmorfar för barnen finns inte etablerad med verksamhet i hela landet men verksamheten utvecklas kontinuerligt.

Etablering och spridning 2009-07-01 – 2010-06-30 Pilotverksamheten utvärderas
Utbildningsblock och kursplaner revideras
Ytterligare 3 län ges möjlighet till fortbildning om KM-Skolmedling
Alla KM i landet ges möjlighet till fortbildning om Skolmedling
Utbildningar till medlingssamordnare genomförs efter behov
System för kvalitetssäkring testas

Pilotverksamheten i steg 1 genomförs i Hallands, Södermanlands samt Värmlands län och KM-föreningarna i respektive län ansvarar för att samverkan etableras med kommunerna. Inom varje län etableras samverkan med minst en kommun och med två pilotskolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2008 och avslutades i juni 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2008 och avslutades i juni 2011.

Kontakt

Ort
Åsa

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.