Till innehållet

Klimat för Alla!

Projektet drevs av: Miljöförbundet Jordens Vänner

Beskrivning av projektet

Klimat för Alla utbildar och engagerar unga nyanlända för att stärka deras röster och inkludera dem i miljörörelsen - alla har rätt till tillgång till information och att engagera sig för en bättre värld! 

Syftet med projektet är att handleda och engagera unga nyanlända till att bli aktiva i klimatfrågor. Som metod tillägnar de sig själva klimatkunskap genom att först ta del av interaktiva klimatworkshops, för att sedan inspirera andra människor till att göra aktiva val i omställningsfrågor utifrån klimaträttvisa, mänskliga rättigheter och kollektiva lösningar. Vi vill att dessa unga ska bli språkrör och miljöambassadörer och i olika sammanhang initiera lokala omställningsprocesser. Vår mening är att projektet ska bli en del av Jordens Vänners ordinarie verksamhet och leva vidare efter att de tre åren har gått. Vi ser att det finns ett stort behov av verksamheter för unga nyanlända som fokuserar på engagemang, inkludering och ledarskap i Sverige och vi tror att det finns stora möjligheter till att projektets arbetsmetod och övergripande syfte kommer att leva vidare i andra sammanhang.  

Vi vill, under de tre projektåren: Genomföra klimaträttvise-workshops för nyanlända ungdomar 16 – 25 år på olika arenor i Göteborg med omnejd:

 • År 1: 12 workshops, 120 deltagare
 • År 2: 18 workshops, 180 deltagare
 • År 3: 24 workshops, 240 deltagare
Genomföra lokala omställningsprojekt tillsammans med informatörer och deltagare:
 • År 1: 3 omställningsprojekt
 • År 2: 6 omställningsprojekt
 • År 3: 8 omställningsprojekt
Aktivera och utbilda sammanlagt 18 nyanlända ungdomar till Klimatinformatörer boende i Göteborg med omnejd, med språkkompetens främst i stora språkgrupper som somaliska, dari, och arabiska. Att informatörerna upplever att;
 • De har delaktighet i utformandet av workshopen
 • De känner att de har blivit stärkta som unga vuxna ledare
 • De har fått kunskap och handlingsförmåga i klimaträttvisa och mänskliga rättigheter

Jordens Vänner kommer under slutfasen av projektet ta fram en konceptformulering och metod- och resultatsammanställning baserat på deltagarnas erfarenhet av projektet för att utvärdera hur projektet kan arbeta vidare inom Jordens Vänners verksamheter. Något som är tydligt redan nu är att en utveckling av Jordens Vänners aktiviteter kommer att ske så att essensen av projektets ideér kan bevaras. Ett långsiktigt mål är att ytterligare bidra till att integrera unga i Sverige med olika upplevelser av utanförskap och samtidigt bredda miljörörelsen i samarbete med andra organisationer.

Jordens Vänner struktur utgår mycket från folkrörelsebildningen; deltagarinflytande och kollektiva beslutsfattande är några apsekter. Vi kommer i projektets olika skeden inkludera nyanlända ungdomar till att delta och påverka utformningen och utvecklingen av projektet. Detta kommer att ske genom att de nyanlända som är intresserade deltar i en arbetsgrupp. Innehållet av workshops- och material har utformats gemensamt av utbildningsledare och projektledare med inspiration från deltagarna.  

Under projektets gång har Klimat för Alla samarbetat med skolor och organisationer i Göteborgsområdet, bland annat har vi samarbetat med Individuell Människohjälps aktivitetsgrupp MOVE IT; Röda Korsets Läxhjälpsgrupp i Bergsjön; Tjejgruppen GUTS; Integrationsnätverket Göteborg; och Blå Stället i Angered. Dessa organisationer, likt Jordens Vänner, ser värdet av samverkan och tillsammans har vi utfört workshops och nått ut till ungdomar med olika bakgrund från olika delar av Göteborgsområdet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • Framtidens E-sport

  Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

 • Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

  Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga…

 • Intrereligiöst skolprojekt för demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse

  Projektet syftar till att under en treårsperiod utveckla en kurs för skolklasser med syfte att främja demokrati, mänskliga rättigheter och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.