Till innehållet

Kokbok på teckenspråk

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kokboksapplikation på teckenspråk för personer som är döva, hörselskadade och personer som är teckenspråkiga, samt till personer som använder tecken som stöd.

Projektet syftar till att utveckla en kokboksapplikation på teckenspråk för personer som är döva, hörselskadade och personer som är teckenspråkiga, samt till personer som använder tecken som stöd. Underlaget ska utgå från pedagogiska filmer med teckenspråk anpassade för målgruppen. Applikationen ska utvecklas så att den ger användaren möjlighet att pausa och stegvis få informationen på teckenspråk i receptet.

Efter projekttiden kommer Hushållningssällskapet att ansvara för innehållet och eventuella uppdateringar i applikationen, materialet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • MatGlad 2.0

    Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller…

  • TAKK-för-maten

    Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

  • GoGlad

    Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.