Till innehållet

Koll på jobbet

Projektet drevs av: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter.

Projektets syfte är att ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. Projektet vill ge målgruppen verktyg och kunskap om hur de kan hantera situationer där de själva eller någon annan utsätts för diskriminering på sin arbetsplats eller praktik.

Projektets övergripande mål är att göra dem trygga på sina framtida arbetsplatser, både som arbetstagare och som arbetsledare/arbetsgivare. Metoderna kommer bygga på integrerad utbildning på skoltid på fyra olika gymnasieskolor i Östergötland. Projektet kommer att använda sig av kortfilmer som en del av metoden.

Filmerna och det pedagogiska materialet kommer finnas tillgängliga på föreningens och de deltagande skolornas hemsida och man planerar spridning genom diskrimineringsbyråer i Malmö och Uppsala, Skolverket och olika fackförbund.

Efter projektet

Projektets syfte var att ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. Projektet ville ge målgruppen verktyg och kunskap om hur de kan hantera situationer där de själva eller någon annan utsätts för diskriminering på sin arbetsplats eller praktik. Projektets övergripande mål var att göra dem trygga på sina framtida arbetsplatser, både som arbetstagare och som arbetsledare/arbetsgivare. Metoderna byggde på integrerad utbildning på skoltid på fyra olika gymnasieskolor i Östergötland. Projektet använde sig av kortfilmer som en del av metoden. Filmerna och det pedagogiska materialet finns tillgängliga på föreningens och de deltagande skolornas hemsida och man har spridit materialet och metoderna med hjälp av skolverket.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Koll på lagen

    Projektet ”Koll på lagen” ska ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och…

  • Boll och bildning: AHK:s integrationsarbete

    Projektet syftar till skapa möten och utbyten mellan nyanlända ungdomar och klubbens medlemmar genom aktiviteter och ett kreativt samarbete.

  • Intrereligiöst skolprojekt för demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse

    Projektet syftar till att under en treårsperiod utveckla en kurs för skolklasser med syfte att främja demokrati, mänskliga rättigheter och…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.