Till innehållet

Koll på lagen

Projektet drivs av: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet ”Koll på lagen” ska ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och möjligheter för att bemöta orättvisor.

Projektet arbeta med ungdomar på fritidsgårdar och mötesplatser i utsatta områden Östergötland. Tillsammans med ungdomar och personal på fritidsgårdarna/mötesplatserna kommer de att utveckla ett nyskapande upplevelsebaserat metodmaterial bestående av filmer och värderingsövningar.

Målet är att på ett konkret och praktiskt sätt, tillsammans med ungdomarna lyfta frågor om rättigheter, diskriminering och juridik som de kan ha användning för i sin vardag. Övningarna och materialet kommer utgå från ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter i kontakt med samhället, skola och arbetsliv.

Metodmaterialet kommer att spridas till fritidsgårdar/mötesplatser i Östergötland men även nationellt genom utbildningsinsatser. Projektet kommer bidra till att stärka och komplettera kommunernas arbete med barns och ungas rättigheter och möjligheter.

Efter projektet kommer erfarenheter och material finnas tillgängligt på en interaktiv hemsida, samt fysiskt genom ”rättighetslådan”, en verktygs/metodlåda som kommer finnas kvar på fritidsgårdarna/mötesplatserna.

Beviljat belopp

7 240 861 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

7 240 861 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Koll på jobbet

    Projektet ska ta fram metoder för att hjälpa elever på yrkesförberedande gymnasieprogram att lära sig mer om diskrimineringslagstiftning och…

  • Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

    Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,…

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

Sidan uppdaterades 2020-12-23.