Till innehållet

Koll på lagen junior

Projektet drivs av: Byrån mot diskriminering i Östergötland

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att barn ska få ökad kunskap om vardagsjuridik.

Tillsammans med barn på skolor och fritidsverksamheter ska föreningen utveckla ett metodmaterial som ger barnen praktiska verktyg att förstå vad som är olagligt, vilka rättigheter och skyldigheter de har inför lagen, och veta hur de kan agera om de utsätts för ett brott.

Genom workshops och samtal med barnen bestäms vilka situationer i vardagen och vilka lagområden som är relevanta för målgruppen. Målsättningen är att ta fram ett fysiskt och digitalt metodmaterial bestående av bland annat filmer, diskussionskort och ett digitalt brädspel.

Metodmaterialet kopplas till läroplanen och kommer att användas i undervisning i skolan, men även i fritidsverksamheter där det kan användas spontant av barnen på egen hand såväl som tillsammans med personal som en del av deras aktivitetsutbud. Materialet kommer även användas vid Koll på lagen-veckan som skolorna tillsammans med barnen arrangerar. Metodmaterialet lanseras och delas ut till skolor och fritidsverksamheter samt publiceras på föreningens hemsida, Gratisiskolan.se och Elevhälsan.se.

Beviljat belopp

3 992 600 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

3 992 600 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Koll på lagen

    Projektet ”Koll på lagen” ska ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara på sina rättigheter och…

  • Podden "Osynligt sjuk"

    Projektet ska förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) genom att stärka…

Sidan uppdaterades 2024-06-27.