Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

KomBo - Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet

Projektet drivs av: Västra Götalandsregionen

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i LSS-verksamheter.

Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet. Projektet utvecklar material och utbildar handledare som i sin tur implementerar kommunikationsstödet direkt i LSS-verksamheterna, bland annat genom att utbilda och stödja personal. En viktig del i KomBo är att tillhandahålla verktyg för att förstå och kunna förändra beteenden samt att kunna tillämpa olika strategier i vardagliga situationer, exempelvis för att hantera kommunikation i förhållande till utmanande beteende.

Projektet genomförs av DART - Kommunikations- och dataresurscenter i nära samverkan med Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB. I projektet medverkar även LSS-anordnare över hela landet, såväl privata som offentliga. Dessa kommer under projektets gång att implementera de nya arbetssätten inom ramen för i sina ordinarie verksamheter. Efter projektet kommer projektägaren och några av samverkansorganisationerna att tillhandahålla och ytterligare sprida det framtagna materialet samt fortsatt erbjuda utbildningar.

Beviljat belopp

6 544 361 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

6 544 361 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-07-07.