Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Kompass

Projektet drivs av: Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS)

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka det förebyggande arbetet mot extremism och ta fram metoder för hur man pratar med och sprider information till unga om psykisk ohälsa och trauma och om hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet.

Riksförbundet har under tre år arbetat med projektet Navigator - fredsbejakande unga vuxna somalier vars syfte och mål varit att mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att strida. Nu ska riksförbundet genomföra ett utvecklingsprojekt där man vänder sig till tonåringar och deras anhöriga för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot extremism. I projektet ska metoder tas fram för hur man kan prata och sprida information till unga om psykisk ohälsa och trauma och om hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet. De unga fredsambassadörerna kommer både att få utbildning i hur de ska kunna utbilda i de metoder som tas fram och utbilda unga i sina lokalföreningar under projektet. De kommer även att utbildas i hur de ska hantera frågor kring olika former av extremism. 

Metoderna kommer att implementeras i riksförbundet och dess lokalföreningar och även finnas tillgängliga på förbundets webb.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutas i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutas i januari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-03-16.