Till innehållet

Kompass

Projektet drevs av: Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS)

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka det förebyggande arbetet mot extremism och ta fram metoder för hur man pratar med och sprider information till unga om psykisk ohälsa och trauma och om hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet.

Riksförbundet har under tre år arbetat med projektet Navigator - fredsbejakande unga vuxna somalier vars syfte och mål varit att mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att strida. Nu ska riksförbundet genomföra ett utvecklingsprojekt där man vänder sig till tonåringar och deras anhöriga för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot extremism. I projektet ska metoder tas fram för hur man kan prata och sprida information till unga om psykisk ohälsa och trauma och om hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet. De unga fredsambassadörerna kommer både att få utbildning i hur de ska kunna utbilda i de metoder som tas fram och utbilda unga i sina lokalföreningar under projektet. De kommer även att utbildas i hur de ska hantera frågor kring olika former av extremism. 
Metoderna kommer att implementeras i riksförbundet och dess lokalföreningar och även finnas tillgängliga på förbundets webb.

Efter projektet

Man har föreläst tillsammans med vuxenpsykiatri och BUP för att ge målgruppen en trygg plattform kring ämnet psykisk ohälsa, som är stigmatiserat i den somaliska diasporan. Närvaron var låg till en början men efter en utvärdering intensifierades inbjudan muntligt till målgruppen vilket gav resultat. För att få fler deltagare till information- och utbildningsmöten bjöds somalisk talande läkare och sjuksköterskor inom ämnet in. Förutom föreläsningar så har man även genomfört rollspel och panelsamtal och olika workshop vilket inneburit att man bedrivit verksamheter i 10 städer för 2 144 personer.

Ta fram en metod för hur man pratar om och utför källkritik, i synnerhet på internet: Projektets ungdomsambassadörer har genomgått utbildning genom bland annat Expo och har i sin tur föreläst för skolklasser och föräldragrupp i 10 städer. Under projektperioden har 747 barn och ungdomar deltagit i utbildning samt 837 föräldrar.

Stärka och fördjupa kunskapen hos ungdomsambassadörerna om hur man motverkar våldsbejakande extremism och rasism:
De ungdomsambassadörer som utbildats, både i detta projekt och i tidigare projekt, har förberett och arbetat med de lokala förberedelserna för varje möte på lokal nivå. På dessa samverkansmöten har över 900 personer deltagit; polis, socialtjänst, ungdomar från lokalföreningarna och andra viktiga aktörer i de 10 städer där projektet verkat.

Verksamheten lever vidare genom Riksorganisationen men även genom fortsatta samverkansmöten i de lokala organisationerna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-16.