Till innehållet

Konferensguiden

Projektet drivs av: Stiftelsen Mosaik

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att utbilda personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i att planera och genomföra konferenser, seminarier och workshops kring kulturfrågor.

Projektets mål är att utbilda personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i att planera och genomföra konferenser, seminarier och workshops kring kulturfrågor i syfte att öka målgruppens delaktighet och närvaro i kultursammanhang. Det nyskapande i projektet är att representanter för målgruppen själva utformar en praktisk och konkret metod utifrån sina egna förmågor och behov. Metoden tar inspiration från en etablerad engelsk modell, Creative Minds Conference, och omformas till svenska förhållanden av en styrgrupp bestående av aktiva konstnärer med rätt till stöd enligt LSS. Arbetet ska resultera i en metodhandbok som kommer att spridas till kulturarrangörer och målgruppen i Sverige och förvaltas av intresseföreningen Kultur och Kvalitet. Metoden kommer även att spridas genom studiecirklar. Ett framtida Forum för fortsatt kunskapsutbyte skapas som kommer att finansieras dels genom deltagaravgifter, dels med bidrag från fonder och sponsorer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Liknande projekt

  • Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa

    Projektet ska utveckla en kunskapsplattform i syfte att stötta äldre med psykisk ohälsa genom att erbjuda en e-utbildning till vård- och…

  • Arbete trots psykisk ohälsa

    I projektet vill Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, fokusera på framgångsfaktorer och ta reda på vilka faktorer på en arbetsplats och…

  • Lika Unika Akademi

    Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-09-30.