Till innehållet

Konstakuten på Gotland

Projektet drevs av: Föreningen Gotlands Fornvänner

Beskrivning av projektet

Konstakuten åker ut till skolor på Gotland i snabbt organiserade utryckningar med skräddarsydda program, som bidrar till den aktuella undervisningen med perspektiv från konstens värld. Varje möte är unikt och kvalitativt.

Syftet med projektet -        Erbjuda barn och ungdomar på Gotland möjligheten att möta den professionella konsten då de många gånger har svårt att lösa transporterna till och från Visby. Det handlar om samma möjligheter för alla – oavsett var man bor. -        Erbjuda ett komplement till andra kulturella insatser i skolan (t ex Skapande Skola) med snabba ”utryckningar”. -        Komplettera undervisningen i aktuella teman i skolans alla ämnen med konstens perspektiv. Vi vill bidra med innehåll som skolorna ofta inte hinner med. -        Främja intresset för konst på hela Gotland. -        Visa upp konsten som en självklar möjlighet i ungdomarnas val av utvecklingsområden. Vi anser att den fria konsten har stort potential att bidra till allas individuella utveckling.

En utryckning med Konstakuten kan gå till så här: En klass önskar att Konstakuten kommer till dem. Läraren (i vilket ämne som helst) berättar för Konstakutens personal (alltså konstpedagogen) om temat som just nu är aktuellt i undervisningen. Konstpedagogen utgår från temat och letar upp exempel från konstens värld. I mötet mellan klassen och Konstakuten diskuteras konstverken som sedan är utgångspunkt till eget skapande för eleverna. Konstakutens insats kan sträcka sig från en timme till en heldag. Efter behov kan andra konstnärer, skådespelare, dansare, musiker etc. följa med och delta i ”utryckningen”. Mål -        Vi vill möta 30 klasser per termin. -        Nå alla skolor på Gotland. -        Att deltagarna upplever mötena kring konsten som intressanta, lustfyllda och överraskande. -        Tillsammans med Riksutställningar dokumentera och utvärdera projektet i en form som kan bidra till konstpedagogiskt metodutveckling för hela landet.

Konstakuten är fullbokat tom vårterminen 2014. Det betyder ca 2 utryckningar per vecka. Projektet får mycket positiv respons av barn, ungdomar och lärare. Parallelt med Konstakutens utryckningar arbetar vi just med att övertyga Gotlands politiker och tjänstemän inom Kultur- och fritidsförvaltning att i framtiden satsa på en konstpedagog som kan agera som konstakutpersonal. Tidningar, radio och Riksutställningar har följt Konstakuten på Gotland. Ambitionen är att avslutningsvis sammanfatta erfarenheterna i en form som kan alla intresserade komma till dels.

Inför att första ansökan skrevs till Allmänna arvsfonden samlade vi idéer och behov via tre olika referensgrupper, ca 50 barn och ungdomar på Gotland. Ungdomarnas tankar som välkomnade besök på skolorna för att bredda undervisningen men konstpedagogiska metoder var utgångspunkt i vår ansökan. Nu under projektets aktiva fas samlar vi alltid in barnens/ungdomarnas tankar, tyckanden och behov med hjälp av en utvärdering. Vi försöker att förbättra och anpassa oss ständigt till just målgruppens behov.

Gotlands Museum är projektägare och genomför Konstakuten utan andra samarbetspartners. En dialog pågår dock ständigt med personer som kommer i kontakt med Konstakuten eller som Konstakuten kontaktar för t ex rådgivning, alltså elever, lärare, konstnärer, Riksutställningar, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, etc

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Visby

Liknande projekt

  • Hej Salam

    Projektet besöker under två år alla gotländska skolor för att främja en värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration.

  • Integrationscenter på Gotland

    I det här projektet arrangerar DBF tillsammans med Korpen Gotland, Rädda Barnen och andra aktörer på Gotland fritidsverksamhet för nyanlända och…

  • Nybyggnation av padelhall

    Visby tennisklubb ska utveckla sin verksamhet genom att bygga en paddeltennishall med två banor.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.