Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Konstexpressen

Projektet drivs av: Föreningen Artikel 31

Beskrivning av projektet

Genom insatser i tidig ålder syftar projektet till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner. Målet är att skapa en snabb och stark arbetsmetod för en ökad språklig och kulturell samhällskompetens.

Genom insatser i tidig ålder syftar projektet Konstexpressen till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner.

Projektets mål är att skapa en snabb och stark arbetsmetod för en ökad språklig och kulturell samhällskompetens. Målgruppen är barn i förskola och grundskolans lägre åldrar. Konstexpressen är ett nyskapande och medskapande projekt där museivärld och skolvärld gemensamt arbetar för att utforma nya modeller för språkinlärning och integration. Projektet kommer att arbeta med de senaste vetenskapliga rönen inom pedagogik, inlärning och hjärnans funktioner. Varje månad under ett läsår förläggs lektionerna på Nationalmuseet, där barnen bidrar med sina personliga erfarenheter, och tolkningar i mötet med det kulturarv de möter på museet. Med språkutvecklande former skapas berättelser som blir nya kulturarvstraditioner. Deltagarna skapar nya gemensamma språkliga och kulturella referensramar sinsemellan men också med de vuxna som arbetar på kulturarvsarenan. I slutet av varje läsår bjuder deltagarna in föräldrar, vänner och bekanta till en Berättarfestival som förläggs på museet. Med festivalen får även projektets sekundära målgrupp föräldrarna tillgång till det offentliga rummet. Målet är att deltagarna, men också deras föräldrar, får tillgång till ett kulturkapital som ger dem språk och kunskap att delta i kulturarvandet.

Uppnår projektet Konstexpressen sina satta mål är utbildningsförvaltningen i Skärholmen intresserade av hitta finansiering för att låta elever kulturarva flera skolår under sin skolgång tillsammans med andra centralmuséer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.