Till innehållet

Konstexpressen

Projektet drevs av: Föreningen Artikel 31

Beskrivning av projektet

Genom insatser i tidig ålder syftar projektet till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner. Målet är att skapa en snabb och stark arbetsmetod för en ökad språklig och kulturell samhällskompetens.

Genom insatser i tidig ålder syftar projektet Konstexpressen till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner.

Projektets mål är att skapa en snabb och stark arbetsmetod för en ökad språklig och kulturell samhällskompetens. Målgruppen är barn i förskola och grundskolans lägre åldrar. Konstexpressen är ett nyskapande och medskapande projekt där museivärld och skolvärld gemensamt arbetar för att utforma nya modeller för språkinlärning och integration. Projektet kommer att arbeta med de senaste vetenskapliga rönen inom pedagogik, inlärning och hjärnans funktioner. Varje månad under ett läsår förläggs lektionerna på Nationalmuseet, där barnen bidrar med sina personliga erfarenheter, och tolkningar i mötet med det kulturarv de möter på museet. Med språkutvecklande former skapas berättelser som blir nya kulturarvstraditioner. Deltagarna skapar nya gemensamma språkliga och kulturella referensramar sinsemellan men också med de vuxna som arbetar på kulturarvsarenan. I slutet av varje läsår bjuder deltagarna in föräldrar, vänner och bekanta till en Berättarfestival som förläggs på museet. Med festivalen får även projektets sekundära målgrupp föräldrarna tillgång till det offentliga rummet. Målet är att deltagarna, men också deras föräldrar, får tillgång till ett kulturkapital som ger dem språk och kunskap att delta i kulturarvandet.

Uppnår projektet Konstexpressen sina satta mål är utbildningsförvaltningen i Skärholmen intresserade av hitta finansiering för att låta elever kulturarva flera skolår under sin skolgång tillsammans med andra centralmuséer.

Efter projektet

Projektet ledde till språkutveckling, muntlig framställan, kunskap om stadens olika kulturutbud, men framför allt – att deltagarna har erövrat ett språk som innebär att de har möjlighet och makten att kulturarva vidare. Att kunna skapa en längre relation mellan museipedagogerna, muséet som plats, förskolebarnen och eleverna var framgångsrikt. Denna relation gav även en nyfikenhet hos barnens föräldrar -som gärna tog sig till muséet under de familjehelger man anordnade som avslutningar.

Projektet utvecklingade karaktären superintendent Arva och metoden "Visible thinking museum" – en metod som lärare och förskolepedagoger nu kan använda i sin undervisning vid andra typer av muséer eller i möten med konst i deras närhet. Metoden ger tillfälle till språkstärkande samtal på olika sätt.

Verksamheten lever vidare genom Nationalmuseeets försorg tillsammans med stadsdelsförvaltningen i Skärholmen och med skolor i Skärholmen och med nya skolor i andra ytterområden. Pedagoger och lärare som deltagit i Konstexpressen har utbildats i metoden Visible thinking och i bordspelet Konstexpressen. Allt sammantaget blir en modell för framtiden att arbeta vidare med Konstexpressen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-01.