Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Konstkupan

Projektet drivs av: Individuell Människohjälp

Beskrivning av projektet

Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

Målet är att skapa en stabil och hållbar struktur för en etablerad kulturell mötesplats, där konstnärligt uttryck och demokrati är i fokus. Den primära målgruppen för projektet är asylsökande ungdomar och unga vuxna mellan 18 – 25 år. De sekundära målgrupperna är dels unga vuxna med erfarenhet av migration, samt etablerade svenskar, och personer verksamma inom kulturlivet. Efter projektet kommer projektets organisationer att tillsammans med samarbetspartners skapa förutsättningar för en kulturell mötesplats med unga nyanlända.

Efter projektet

Projektet ledde till unga personer med erfarenhet av migration var med och skapandet en kulturmötesplats, som var öppen för aktiviteter flera gånger i veckan. Flera konstnärliga evenemang producerades inom olika konstformer. På mötesplatsen bemöttes alla som konstnärer och det konstnärliga uttrycket och demokrati var i fokus. Deltagare har skapat nätverk på lokal nivå, stärkt sitt självförtroende, förbättrat sin psykiska hälsa och tillsammans med professionella konstnärer har gruppen använt kreativa uttryck för att bearbeta erfarenheter av migration. Det är 100 tal personer som har deltagit i de konstnärliga projekten.

Verksamheten Konstkupan kommer inte att leva kvar efter projekttiden slut, däremot lever erfarenheter och resultat vidare både genom deltagare, organisationen och allmänheten. Individuell människohjälp har genom projektet hittat nya sätt att arbete med målgruppen och tillsammans med projektets samarbetsorganisationer som Moderna Museet och Malmö Konsthall breddat sitt fokus på att innefatta andra målgrupper och erfarenheter i fortsatt verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i augusti 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i augusti 2020.

Kontakt

Ort
Lund
Sidan uppdaterades 2021-07-08.