Till innehållet

KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

Projektet drivs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter.

Projektet ska drivas i samarbete med ett flertal andra föreningar såsom PRO Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Reumatikerförbundet och Funktionsrätt Sverige.
De ska arbeta med konsumentrådgivning och förebyggande informationsinsatser och ett målgruppsanpassat metod- och utbildningsmaterial ska tas fram. Materialet ska kunna användas av andra föreningar under och efter projektet.

Genom påverkansarbete vill man arbeta för att vända utvecklingen där den lokala konsumentvägledningen minskar eller till och med försvinner i många kommuner. Projektet skapar nya samverkansformer mellan civilsamhället och kommuner, vilket främjar arbetet med att nå målgruppen och att arbeta förbyggande.

Beviljat belopp

8 042 557 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

8 042 557 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Hemtjänstindex (HTI)

    Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index…

  • Medievetna seniorer - ett lustfyllt och livslångt lärande

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen äldre personer, ta fram en medieutbildning som anpassas utifrån de äldres specifika behov.

  • Musikmöte

    Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

Sidan uppdaterades 2023-05-25.