Till innehållet

Körcentrum UNG - sång för, med och av unga

Projektet drivs av: Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Beskrivning av projektet

Med projektet Körcentrum UNG vill föreningen Adolf Fredriks musikklasser stärka och utveckla körsång för, med och av barn och unga på deras egna villkor.

Målet är att fler barn ska få vara en del av sjungande sammanhang där de själva är medskapande. Inom projektet undersöker man därför i ett antal delprojekt hur demokratiska aspekter kan stärkas i sångverksamhet för barn samt bland unga i föreningen.

Delprojekten utvärderas kontinuerligt och sammanfattas i modeller för spridning till musikklasser och aktörer inom barns och ungas sång. Målgrupp för projektet är barn och unga 0-25 år med eller utan funktionsnedsättning i förskola, öppen förskola och skola. Under projekttiden formas Körcentrum UNG, en ungdomssektion inom föreningen Adolf Fredriks musikklasser, som verkar för ungas sång där barn och unga är medbestämmande i alla led. Körcentrum UNG blir en viktig påverkansfaktor som kommer samarbeta med lokala-, regionala- och nationella körorganisationer kring konserter, kurser och workshops som utgår från ungas egna behov, idéer och önskemål.

Körcentrum UNG förvaltar samt sprider fortsatt de modeller som tas fram i projektet.

Beviljat belopp

6 008 000 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 008 000 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

E-post, projektledare
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Väva in (f.d. Skolprogram på Sidenväveriet)

    Med utgångspunkt i sidenväveriets unika miljö och samlingar ska elever och lärare från olika skolor tillsammans med museipersonal utforma olika…

  • Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

    Projektet ska ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län, Norrbotten, Västmanland…

  • Konstexpressen

    Genom insatser i tidig ålder syftar projektet till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner. Målet är att…

Sidan uppdaterades 2022-06-27.