Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Körcentrum UNG - sång för, med och av unga

Projektet drivs av: Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Beskrivning av projektet

Med projektet Körcentrum UNG vill föreningen Adolf Fredriks musikklasser stärka och utveckla körsång för, med och av barn och unga på deras egna villkor.

Målet är att fler barn ska få vara en del av sjungande sammanhang där de själva är medskapande. Inom projektet undersöker man därför i ett antal delprojekt hur demokratiska aspekter kan stärkas i sångverksamhet för barn samt bland unga i föreningen.

Delprojekten utvärderas kontinuerligt och sammanfattas i modeller för spridning till musikklasser och aktörer inom barns och ungas sång. Målgrupp för projektet är barn och unga 0-25 år med eller utan funktionsnedsättning i förskola, öppen förskola och skola. Under projekttiden formas Körcentrum UNG, en ungdomssektion inom föreningen Adolf Fredriks musikklasser, som verkar för ungas sång där barn och unga är medbestämmande i alla led. Körcentrum UNG blir en viktig påverkansfaktor som kommer samarbeta med lokala-, regionala- och nationella körorganisationer kring konserter, kurser och workshops som utgår från ungas egna behov, idéer och önskemål.

Körcentrum UNG förvaltar samt sprider fortsatt de modeller som tas fram i projektet.

Beviljat belopp

6 008 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

6 008 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-12-29.