Till innehållet

Kördelux

Projektet drivs av: Karlskoga kommun och FUB

Beskrivning av projektet

Kördelux är en kör för funktionsnedsatta som är öppen för alla personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Med hjälp av projektmedlen ska verksamheten nu utökas med konserter och nya uttrycksformer som dans, poesi, med mera.

I Karlskoga kommun har man genomfört en försöksverksamhet med kör för funktionsnedsatta personer som har daglig verksamhet i kommunen. Nu finns det en önskan från målgruppen att permanenta och bredda verksamheten genom att pröva nya uttrycksformer inom ramen för kören. Det kan vara spela instrument, dans, teater och bild och form. Syftet med projektet är att deltagarna ska få möjlighet till en aktiv fritid, ett ökat självförtroende, större självkänsla och möjlighet till ökad delaktighet i samhällslivet. Målgruppen är samtliga personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Det främsta konkreta målet är att vid projekttidens slut ha en eller flera färdiga verksamheter som formats och tillämpas enligt projektdeltagarnas önskemål. Dessa verksamheter kommer då att tas över och fortsätta att bedrivas inom den kommunala dagliga verksamheten enligt kommunens avsiktsförklaring.   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Karlskoga

Liknande projekt

  • Byakult 2.0

    Projektet verkar för att ge barn, unga, nyanlända och minoritetsgrupper en möjlighet att verka för en gemenskap i en geografisk stor kommun.

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

  • BAM! Body - Art - Mind

    Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.