Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

Projektet drivs av: Stiftelsen Eric Ericson International Choral Centre

Beskrivning av projektet

Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även för nysvenskar, så kallade språkkörer.

Asylsökande som är för gamla för gymnasiet, får inte studera på SFI och KÖRKRAFT blir ett komplement i deras språkutveckling. Projektets mål är att redan etablerade körer ska få bli så kallade kompiskörer till språkkörer och så småningom uppta nysvenskar i sin körgemenskap. Därigenom ges en möjlighet till snabbare integrering av asylsökande. KÖRKRAFT vill även nationellt samla körledare för så kallade ”språkkörer” och ”blandkörer” (integrationskörer) till fortbildning i ämnen som integration, språkutveckling, adekvat repertoar, social utveckling genom musik m.m. Metoden omfattar:Stimulerande språkträningskörer för flyktingar och nysvenskar Erbjudande om  körsång som en gemenskapsform för att bryta isolering och segregering. En möjlighet för etablerade körer att vara kompiskörer och därigenom hitta nya körsångare och vänner till sina körer, i ett område eller bland människor de annars inte så lätt skulle komma i kontakt med. Fortbildning för körledare både i språkkörer, blandkörer och i kompiskörer. Detta för att bli bättre på integration samt på att undervisa så att god språkinlärning sker. Bygga upp en låtbank och en hemsida dit körledare i hela Sverige som jobbar med s.k. språkkör och blandkör kan vända sig för att hitta bra låtmaterial och andra tips.Projektet ska fortsätta genom samarbetsorganisationerna Frälsningsarmén, SPRINT-gymnasierna, Sveriges Körförbund, Svenska Gospelverkstan, ABF och BILDA.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.