Till innehållet

Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

Projektet drevs av: Stiftelsen Eric Ericson International Choral Centre

Beskrivning av projektet

Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även för nysvenskar, så kallade språkkörer.

Asylsökande som är för gamla för gymnasiet, får inte studera på SFI och KÖRKRAFT blir ett komplement i deras språkutveckling. Projektets mål är att redan etablerade körer ska få bli så kallade kompiskörer till språkkörer och så småningom uppta nysvenskar i sin körgemenskap. Därigenom ges en möjlighet till snabbare integrering av asylsökande. KÖRKRAFT vill även nationellt samla körledare för så kallade ”språkkörer” och ”blandkörer” (integrationskörer) till fortbildning i ämnen som integration, språkutveckling, adekvat repertoar, social utveckling genom musik m.m. Metoden omfattar:Stimulerande språkträningskörer för flyktingar och nysvenskar Erbjudande om  körsång som en gemenskapsform för att bryta isolering och segregering. En möjlighet för etablerade körer att vara kompiskörer och därigenom hitta nya körsångare och vänner till sina körer, i ett område eller bland människor de annars inte så lätt skulle komma i kontakt med. Fortbildning för körledare både i språkkörer, blandkörer och i kompiskörer. Detta för att bli bättre på integration samt på att undervisa så att god språkinlärning sker. Bygga upp en låtbank och en hemsida dit körledare i hela Sverige som jobbar med s.k. språkkör och blandkör kan vända sig för att hitta bra låtmaterial och andra tips.Projektet ska fortsätta genom samarbetsorganisationerna Frälsningsarmén, SPRINT-gymnasierna, Sveriges Körförbund, Svenska Gospelverkstan, ABF och BILDA.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Liknande projekt

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • NKB Ung (tidigare Id Ung)

    NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.