Till innehållet

Korpen Matchmaker

Projektet drevs av: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen utifrån insikten att allt fler barn och unga idag vill idrotta på sitt eget sätt, när och hur de vill.

Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen. Utifrån insikten att allt fler barn och unga idag vill idrotta på sitt eget sätt, när och hur de vill behövs en ny inriktning på Korpens struktur för seriespel och träningar. Med projektet Korpen Matchmaker ska det behovet mötas genom utveckling av en ny teknisk plattform där det finns både en lekfull digital och fysisk utmaning mellan lagen. Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13-25 år, med eller utan funktionsnedsättning. I gruppen inkluderas specifikt även nyanlända och studenter som under perioder bor på annan ort. Målet är att tillgodose ett behov av flexibilitet inom lagidrott. Projektet kommer att bidra till att nya deltagare rekryteras till Korpens olika verksamheter och att fler stannar kvar, vilket i sin tur blir en del av att infria Svensk Idrotts Strategi 2025.

Efter projektet

Projektet har arbetat med att ta fram en digital lösning i form av en app, som de hoppas kunna lansera efter projektslut när pandemin lugnat ner sig och idrottsföreningarna är redo för en återstart av verksamhet. De har även tagit fram filmer som ska spridas när appen lanseras. Planen är att den digitala lösningen ska leva vidare inom den egna organisationen och de hoppas även att fler organisationer ansluter sig på sikt. De samarbeten som påbörjats under projektet ska fortleva.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

    Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

  • ParaMe

    Projektet ska ta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga…

  • Jag Kan Cykla

    Projektet ska testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära…

Sidan uppdaterades 2022-05-30.