Till innehållet

Korpen Matchmaker

Projektet drivs av: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen utifrån insikten att allt fler barn och unga idag vill idrotta på sitt eget sätt, när och hur de vill.

Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen. Utifrån insikten att allt fler barn och unga idag vill idrotta på sitt eget sätt, när och hur de vill behövs en ny inriktning på Korpens struktur för seriespel och träningar. Med projektet Korpen Matchmaker ska det behovet mötas genom utveckling av en ny teknisk plattform där det finns både en lekfull digital och fysisk utmaning mellan lagen. Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13-25 år, med eller utan funktionsnedsättning. I gruppen inkluderas specifikt även nyanlända och studenter som under perioder bor på annan ort. Målet är att tillgodose ett behov av flexibilitet inom lagidrott. Projektet kommer att bidra till att nya deltagare rekryteras till Korpens olika verksamheter och att fler stannar kvar, vilket i sin tur blir en del av att infria Svensk Idrotts Strategi 2025.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.