Till innehållet

Kraftkällans motivationsboende för kvinnor

Projektet drevs av: Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i Göteborg

Beskrivning av projektet

Kraftkällan är ett boende för förändrad livsstil. Målet är att ge kvinnor med denna önskan insikten, kunskapen och de strategier som behövs för att skapa och upprätthålla nykterhet. Vi vill ge unga kvinnor den hjälp vi själva en gång behövde.

Kraftkällans motivationsboende riktar sig främst till unga kvinnor som har en frivillig önskan om en förändrad livsstil, fri från droger/alkohol, våld och kriminalitet. Kraftkällan ger dessa kvinnor förutsättningen att under en tid bryta upp med de människor, platser och situationer som utgör hinder till förändring. Likaså tiden att reflektera över sina val i livet, granskning av sina tankar, rädslor, känslor och de bakomliggande drivkrafterna tillsammans med andra kvinnor som har eller har haft liknande erfarenheter. Förutom att vara en vägledande länk för de kvinnor som kommer till Kraftkällan avser vi också vara ett stödforum för mammor och deras barn då vi lägger stor vikt vid arbetet för goda mamma-barn-relationer. Vi ser ett ansvar i att främja barns rättigheter i vår verksamhet där vi möter mödrar/blivande mödrar. Kvinnorna kommer därför att stödjas i sitt föräldraskap och vägledas i skapandet eller utvecklandet i relationen till sitt/sina barn utefter önskemål, mål och  behov hos mödrar och barn. Vi har sedan en tid tillbaka arbetat fram program och metoder för anhörigstöd som vi nu äntligen kan erbjuda! Vårat motivationsprogram har sin utgångspunkt i ett holistiskt synsätt, vilket innebär att vi ser till helheten, att tillfrisknande sker på fyra områden: psykiskt, fysiskt,socialt och andligt. Motivation och delaktighet är våra ledord och grundar sig enligt oss på frivillighet, självständighet och respekt för individens egna förmåga till förändring.

Övergripande mål: Att vår verksamhet kommer att ses som en lösning för många unga kvinnor i utsatta situationer och att de kommer att komma till oss för hjälp. Vi önskar att inom 3-5 år det blir lättare att komma i kontakt med målgruppen och att de själva kommer att våga be om hjälp. För att nå det övergripande mål har vi följande som projektmål: 1) Boende som motiverar till förändring. Erbjuda placering för unga kvinnor mellan 18 och 26 år i vår verksamhet med en unik miljö som erbjuder möjlighet till förändring genom ett påverkansprogram vars innehåll anpassas till individerna och deras behov. 2) Skapa ett tryggt stödforum för familj och anhöriga. Forumet riktar sig mot målgruppens familj och anhöriga, i första hand mot deras barn.  

Målgruppen har varit delaktig i såväl uppbyggnad som utformning och utveckling av projektet. Genom den dagliga verksamheten tar vi del av målgruppens åsikter, tankar och utvärdering av sin vistelse och behandling på Kraftkällan. Bland annat i utformning av och deltagande i aktiviteter, specialprogram, den individanpassade behandlingen, inköp och planering av kost, ansvarsområden m.m. Vi har t.e.x. Ett husmöte varje söndag med tjejerna i boendet där de har möjlighet att påverka verksamheten vecka för vecka. Personalen som är kvinnor med egen bakgrund i missbruk och/eller kriminalitet och våld i nära relationer har varit en viktig kunskapskälla i utformandet av verksamheten. Målgruppen anser sig få god hjälp att bli drogfria, att ta tag i sina liv både psykiskt, socialt och andligt men också praktiskt på Kraftkällan. Dem känner sig trygga med, och har stor tillit till, personalen som har gått samma väg som de själva en gång i tiden. De anser att vi ger hopp och tillit till ett drogfritt och fungerande liv. Många uttrycker att de börjat våga sätta gränser, ”stänga dörrar” och avsluta destruktiva relationer och tankemönster. De upplever att personalen är delaktiga och engagerade liksom stöttande, uppmuntrande, vägledande och motiverande.

Vi arbetar med arbetsförmedlingen, kriminalvården och frivården, socialförvaltningen och Göteborgs kommun. Vi samarbetar också med Bryggan i Göteborg, Bonavia, Humlegårdens stödcentrum för bl.a. sexuellt utsatta kvinnor, Stiftelsen för Kriminalitet som livsstil, Korpbergets behandlingscenter, BonaVia, Frisk & fri, Peoples training och Riksförbundet för Narkotikafritt Samhälle. Vi använder oss av varandra när vår egen kompetens brister och vi behöver samråda kring vissa situationer, erfarenhetsutbyte (träffar/telefonsamtal) vid exempelvis frågor kring barn, ätstörningar, sexuell utsatthet m.m. Vi anordnar föreläsningar, vi har slussat mellan verksamheter/växelvård (bl.a. kortveckor på korpbergets behandlingscenter), erfarenhetsutbyte genom studiebesök och utbildningsdagar m.m.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Mamas Retro

    Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment,…

  • Angels of Angered

    Die Bühnes nya projekt handlar om SKAM. Vi jobbar med tjejer mellan 13-20 år. Unga har blivit intervjuade. Vad vågar man inte prata om? Dom är…

  • Musiktrampolin

    Musiktrampolin är ett musikprojekt som verkar för att unga människor själva ska få driva sina idéer i en tillåtande och kreativ miljö.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.