Till innehållet

KRETS (tidigare Do it together - Urban kultur)

Projektet drivs av: Arbetarnas bildningsförbund/ABF Sydvästra Skåne

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en sammanhållen modell för ungdomsdriven urban kultur i skånska kommuner där kulturutbudet är mer begränsat än i närliggande storstäder.

I första hand ska projektet bedrivas i Trelleborg och Svedala för att senare spridas till andra landsortskommuner med liknande utmaningar. Arbetet bedrivs i samverkan med föreningsliv samt lokala och regionala institutioner.

I projektet ska befintliga metoder sammanföras och anpassas för att passa lokala förhållanden. Exempel på verktyg som kommer att användas är ”do-it-yourself”, ”each-one-teach-one” samt olika normkritiska modeller.

Ungdomarna kommer varva egna kulturaktiviteter inom musik, dans och konst med studiebesök hos unga entreprenörer inom kreativa näringar samt organisationer som arbetar med urban kultur. Vidare kommer målgruppen att arbeta med att utveckla sig själva samt utbilda andra i ledar- och arrangörskap för att bland annat kunna hålla i lovaktiviteter för barn och ungdomar.

Den framtagna modellen kommer att leva vidare hos målgruppen med stöd av projektets samverkansparter samt förvaltas och spridas vidare inom ramen för ABF:s cirkelverksamhet.

Beviljat belopp

4 163 880 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

4 163 880 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Trelleborg

Liknande projekt

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

  • Meän Ääni: Unga filmskapare i Tornedalen

    I projektet Meän Ääni ska ungdomar i Tornedalen producera kortfilmer och arrangera film- och språkträffar samt en kortfilmsfestivalturné.

  • Kulturföreningen Kulturfrämjandet

    Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna…

Sidan uppdaterades 2021-09-09.