Till innehållet

KRETS (tidigare Do it together - Urban kultur)

Projektet drevs av: Arbetarnas bildningsförbund/ABF Sydvästra Skåne

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en sammanhållen modell för ungdomsdriven urban kultur i skånska kommuner där kulturutbudet är mer begränsat än i närliggande storstäder.

I första hand ska projektet bedrivas i Trelleborg och Svedala för att senare spridas till andra landsortskommuner med liknande utmaningar. Arbetet bedrivs i samverkan med föreningsliv samt lokala och regionala institutioner.

I projektet ska befintliga metoder sammanföras och anpassas för att passa lokala förhållanden. Exempel på verktyg som kommer att användas är ”do-it-yourself”, ”each-one-teach-one” samt olika normkritiska modeller.

Ungdomarna kommer varva egna kulturaktiviteter inom musik, dans och konst med studiebesök hos unga entreprenörer inom kreativa näringar samt organisationer som arbetar med urban kultur. Vidare kommer målgruppen att arbeta med att utveckla sig själva samt utbilda andra i ledar- och arrangörskap för att bland annat kunna hålla i lovaktiviteter för barn och ungdomar.

Den framtagna modellen kommer att leva vidare hos målgruppen med stöd av projektets samverkansparter samt förvaltas och spridas vidare inom ramen för ABF:s cirkelverksamhet.

Efter projektet

Projektet ledde till skapandet av en skal- och spridningsbar modell för hur ungas möjligheter till kulturutövande, i kommuner med begränsat utbud av aktiviteter, kan stärkas genom samverkan med andra. Modellen öppnar för målgruppen att få större nätverk, utbildning, arbetslivserfarenhet samt möjlighet till att pröva entreprenörskap inom kreativa näringar.

Verksamheten med konserter och evenemang lever vidare genom de ungdomar som verkat inom projektet, inom ramen för stödmottagarens ordinarie verksamhet och tillsammans med några av projektets samverkansparter.

Beviljat belopp

4 163 880 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

4 163 880 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Trelleborg

Liknande projekt

  • Gör Konst

    Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer…

  • Fanzineverkstaden

    Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika…

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.