Till innehållet

KRIS Livsstilskoordinator

Projektet drevs av: Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (RIKSKRIS)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med en bakgrund av missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättningar (exempelvis förvärvad hjärnskada, ADHD och Dyslexi). Utbildningen ska kvalificera till att arbeta på stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar eller som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd. Att ha genomgått en 1-årig folkhögskoleutbildning till Livsstilskoordinator öppnar direkt större möjligheter på arbetsmarknaden men kan också fungera som en förberedelse för andra studier.Tröskeln att delta i denna utbildning är tänkt att vara låg genom att man deltar i den som en del av sin anställning på KRIS, som en del av en behandling, utslussning, villkorlig frigivning eller eftervård. Risken för misslyckande ska också vara låg genom att utbildningen växlar teoriveckor och praktikveckor, studietempot och pedagogiken (metoden) ska vara utvecklad för just denna målgrupp och att ett elevstöd med coacher/mentorer ingår. På den här utbildningen ska man inte kunna känna sig diskvalificerad för att man har en funktionsnedsättning eller för att man har tatueringar. Vinsten med att utbilda målgruppen till Livsstilskoordinatorer är att de sedan yrkesmässigt kan stödja flera hundra andra personer så att de kan bryta med missbruk eller kriminalitet eller förebygga att personer hamnar i utanförskap över huvud taget.

Övergripande mål

 • att utveckla en ny 1-årig utbildning på folkhögskolenivå där deltagarna utbildas till Livsstilskoordinatorer
Mätbara mål
 • att minst 30 personer ur målgruppen under projekttiden fullföljt pilotutbildningen eller den första riktiga utbildningen
 • att hälften av deltagarna efter projekttiden arbetar eller har arbetat yrkesmässigt med målgruppen och upplever sig haft nytta av sin utbildning till Livsstilskoordinator

Projektets syfte är att etablera en folkhögskoleutbildning inom det ordinarie utbudet för Tollare folkhögskola och att utbildningen efter projekttiden finansieras med folkhögskolans ordinarie statsbidrag och försäljning av utbildningsplatser till olika aktörer. Under projekttiden är tanken att Tollare folkhögskola ska hinna med den ekonomiska omställning som krävs för att statsbidraget för deltagarveckor och eventuell förstärkningsbidrag för funktionsnedsättningar ska hinna prövas och justeras av Folkbildningsrådet, under förutsättning att nuvarande statsbidragssystem för folkhögskolor inte ändras dramatiskt. Efter projekttiden kommer relationerna mellan KRIS, Tollare folkhögskola, Valbo Behandlingshem och NBV vara upparbetade. Det kommer vara naturligt för alla att samarbeta och rollerna är efter tre år klara. Tollare folkhögskola är då den som genomför utbildningarna med hjälp av övriga. Efter projekttiden kommer de rena utbildningskostnaderna att kunna finansieras med statsbidrag till exempel lärarlöner och folkhögskoleadministrationen. Det som inte kommer gå att finansiera med statsbidrag är kost, logi och resor under teoriveckorna. Den ekonomiska grundtanke är att Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, behandlingshem och KRIS lokalföreningar köper utbildningsplatser för att täcka kostnaderna som inte täcks av statsbidraget. I budgeten är den ofinansierade kostnaden för 20 deltagare 965 000 kronor.

Det stora arbetet i projektet är att målgruppen själv är med och utvecklar och testar själva utbildningsmetoden. Målet är att få fram ett koncept som gör att utbildningen kan fortsätta år ut och år in på Tollare folkhögskola. Vinsten med att utbilda målgruppen till Livsstilskoordinatorer är att de sedan yrkesmässigt kan stödja flera hundra andra personer så att de kan bryta med missbruk eller kriminalitet eller förebygga att personer hamnar i utanförskap över huvud taget.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Bra mat för alla

  Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

 • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

  Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

 • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

  Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.