Till innehållet

Krisstöd - Personlig assistans

Projektet drivs av: Intressegruppen för Assistansberättigade

Beskrivning av projektet

I projektet ska assistansanvändare/personer med funktionsnedsättning utveckla en metod kallad Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av Kris (EPiK).

EPiK ska användas för att identifiera de behov och situationer där det kan behövas en handlingsplan i händelse av kris. Syftet ska vara att säkerställa den personliga assistansen även i ett krisläge, exempelvis en pandemi. EPiK kan även komma att innefatta områden som inte omfattas av den personliga assistansen, men som behöver hanteras för att livet ska fungera.

De handlingsplaner som tas fram är knutna till den enskilde individens behov men kan beröra flera olika stöd och insatser såsom personlig assistans, daglig verksamhet och/eller ett särskilt boende. Handlingsplanerna ska utgå från ett användarperspektiv, men kan fungera som ett stöd för en assistansanordnares eller myndighets behov när det gäller att veta hur stödet/insatsen ska utföras i enlighet med den enskildes önskemål.

Projektet tar sin utgångspunkt i den pågående pandemin och arbetet sker i första hand genom digitala workshoppar. Som en del i arbetet med att ta fram EPiK utbildar sig deltagarna i rättigheter, skyldigheter, möjligheter och begränsningar. I utbildningarna medverkar och bidrar föreningar, näringsliv och myndigheter. Materialet som tas fram samlas i en publikation - Krisstöd inom personlig assistans - samt i handböcker för självstudier enskilt eller i grupp.

Efter projektets slut förvaltas och uppdateras material och utbildningar av Intressegruppen för Assistansberättigade som även står för fortsatt spridning tillsammans med projektets samverkansparter.

Beviljat belopp

2 716 826 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

2 716 826 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • Egenmakt

    Projektet ska utveckla och vidare erbjuda en produkt eller tjänst som genom information och kunskap ska bidra till att lösa några av de utmaningar…

  • Ingen vanlig skola - SkillStation

  • Alla kan texta

    Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.

Sidan uppdaterades 2022-10-31.