Till innehållet

Kul på hjul

Projektet drevs av: Skövde Skateboardförening

Beskrivning av projektet

I projektet ska barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få möjlighet att lära sig en ny idrott för att träna balans, rörelse, utvecklas socialt och sist men inte minst ha roligt.

Syftet med projektet "Kul på hjul" är att planera och genomföra SkateSkola och KickBikeSkola som ska anpassas efter de behov som barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. De ska få lära sig en ny idrott, lära sig nya rörelser, utveckla sin sociala förmåga och få nya vänner. Det allra, allra viktigaste är att de ska få en riktigt, riktigt kul ny fritidssysselsättning. Anledningen till vår idé är att vi fick avsätta mer och mer enskilda tider till barn och ungdom som har autism, adhd etc och då kände vi att det var viktigt att anpassa verksamheten för dem på ett mer strukturerat sätt.  Skövde Skateboardförening kommer i samverkan med bland annat Sveriges Skateboardförbund och Studieförbundet Vuxenskolan att ta fram kursmaterial och utbilda ledare och cirkelledare. Cirkelledarna ska i sin tur ha kurser för små grupper med barn och ungdom. Utvärdering kommer att ske efter varje avslutad kurs. Så småningom kommer våra erfarenheter att spridas till andra skateboardföreningar.

Målet är att sprida vår idé "Kul på hjul" till övriga skateboardföreningar i Sverige så att de kan erbjuda barn och ungdom med exempelvis autism och adhd SkateSkola och KickBikeSkola som är anpassad efter deras behov. Det ger i förlängningen ett ytterligare alternativ till meningsfull fritid. För att nå målet kommer vi hålla föreläsningar, sprida vidare kursmaterial, utbilda ledare och cirkelledare samt marknadsföra projektet inom vårt eget nätverk samt samverkande partner.

Efter projektet avslutats kommer vi att ha ett färdig koncept för SkateSkola och KickBikeSkola som vi erbjuder dels våra egna barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dels skateboardföreningar i övriga Sverige så att de kan erbjuda samma koncept till deras barn och ungdomar. Konceptet kommer att ingå i vår ordinarie verksamhet.

Barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är delaktiga i projektet genom att de är med på cirklarna och de skriver utvärderingar. Utvärderingarna är mycket viktiga för projektets framgång och ses som mycket värdefulla.

Föreningen har ett mycket nära samarbete med exempelvis Sveriges Skateboardförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Vi Unga och Skaraborgs Attention. Sist men inte minst samarbetar vi med de barn och ungdomar som ingår i projektet, föräldrar, skolor och rehab.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Skövde

Liknande projekt

  • För en öppnare idrott

    ”För en öppnare idrott” arbetar med att hbt-utbilda idrottsföreningar och idrottsklasser, för att minska diskriminering och osynliggörande av…

  • UngOteket

    UngOteket är en ledarskapsutbildning där unga parallellt lär sig föreningskunskap och får arbeta praktiskt med att driva ett projekt i sin förening.

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.