Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kul på Hjul - en modern version av cykelskolan

Projektet drivs av: FC Rosengård

Beskrivning av projektet

Projektet ska främja fysisk aktivitet, öka inlärningsförmågan och stärka integrationen genom att bidra till att en ny generation av barn och ungdomar i utanförskapsområden kring Malmö använder cykeln för fysisk aktivitet och utökade kontakter.

Syftet med projektet är att främja fysisk aktivitet, öka inlärningsförmågan och stärka integrationen genom att bidra till att en ny generation av barn och ungdomar i utanförskapsområden kring Malmö använder cykeln för fysisk aktivitet och utökade kontakter. Målgruppen för insatsen är primärt barn i åldern 6–13 år i Rosengård, Lindeborg, Kroksbäck och Sofielund. Föreningen uppskattar att ca 1 500 personer med fokus på flickor ska omfattas av insatsen. Projektet avser vidare att nå skolor, föreningar och andra aktörer som engagerar och aktiverar ungdomar utifrån projektets metoder. Efter genomfört projekt är målet att metoden ska implementeras av skolor och av Tjejer i förenings/ABF Malmös verksamheter. Ambitionen är även att bidra till ett ökat intresse för en planerad cykel och skatepark med tillhörande trafiklekplats i Malmö. Riktlinjerna för parken skall utarbetas i samverkan med målgruppen och olika aktörer i Malmö. Projektet skall mynna ut i ett metodmaterial som kan användas av fler aktörer i samhället, i och utanför Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.