Till innehållet

Kul på Hjul - en modern version av cykelskolan

Projektet drevs av: FC Rosengård

Beskrivning av projektet

Projektet ska främja fysisk aktivitet, öka inlärningsförmågan och stärka integrationen genom att bidra till att en ny generation av barn och ungdomar i utanförskapsområden kring Malmö använder cykeln för fysisk aktivitet och utökade kontakter.

Syftet med projektet är att främja fysisk aktivitet, öka inlärningsförmågan och stärka integrationen genom att bidra till att en ny generation av barn och ungdomar i utanförskapsområden kring Malmö använder cykeln för fysisk aktivitet och utökade kontakter. Målgruppen för insatsen är primärt barn i åldern 6–13 år i Rosengård, Lindeborg, Kroksbäck och Sofielund. Föreningen uppskattar att ca 1 500 personer med fokus på flickor ska omfattas av insatsen. Projektet avser vidare att nå skolor, föreningar och andra aktörer som engagerar och aktiverar ungdomar utifrån projektets metoder. Efter genomfört projekt är målet att metoden ska implementeras av skolor och av Tjejer i förenings/ABF Malmös verksamheter. Ambitionen är även att bidra till ett ökat intresse för en planerad cykel och skatepark med tillhörande trafiklekplats i Malmö. Riktlinjerna för parken skall utarbetas i samverkan med målgruppen och olika aktörer i Malmö. Projektet skall mynna ut i ett metodmaterial som kan användas av fler aktörer i samhället, i och utanför Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Aktion som metod

    Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de…

  • Cirkus Gaming

    Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka…

  • Artscape - Gemensamt skapande för barn och unga

    Projektets ska utveckla en pedagogisk metod där barn och unga arbetar med kollektivt skapande av gatukonst som ett verktyg för att förstå demokratin…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.