Till innehållet

Kultur aktiv

Projektet drevs av: Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR)

Beskrivning av projektet

I Projektet KulturAktiv producerar afrosvenskar med funktionshinder kulturevenemang med afrosvenskt innehåll utifrån ett afrosvenskt perspektiv. Kulturevenemangen maknadsförs och är öppna för allmänheten att besöka.

Med projektet KulturAktiv ska Afrosvenskarna i Stockholm åtgärda de funktionshindrade afrosvenskas oacceptabla arbetslivssituation. I dag står de flesta funktionshindrade afrosvenskar helt utanför arbetslivet. De har knappt fått tillgång till utbildningssystemen, arbetsmarknadsstyrelsens stödprogram för att inte tala om arbetsmarknaden. Enligt FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter erkänner de undertecknade länder och bland dessa Sverige varje individs rätt till ett fritt valt arbete som möjlighet att förtjäna sitt uppehälle. Samhället erbjuder dagverksamheter och Samhall, dock är afrosvenskar med funktionshinder inte eller enbart i liten utsträckning anträffbara i dessa verksamheter.

Genom att producera och sprida afrikansk kultur uppfylls det således också en psykosocial funktion. Det skapas en gemenskap bort om vardagsrasismen som är stärkande och utvecklande för individerna. För att genomföra uppgifterna behöver även kroppen stärkas genom fysisk träning och de funktionshindren överbryggas. Deltagarna kommer i den mån det är möjligt själva inrätta sina arbetsplatser med rätt ergonomi och vara med i att handikappanpassa lokalen. Uppgifterna kommer att medföra lära sig rutiner, tider, umgängessätt samt demokrati på arbetsplatsen och utbildningar inom arbetslivsorientering öppnar upp dörren mot arbetsmarknaden.

Projektet KulturAktiv ska tillsammans med deltagarna skapa meningsfull sysselsättning med inriktning på arbetslivet. Deltagarna får möjligheten att gemensamt och utifrån deras intressen och bakgrund arrangera afrikanska kulturevenemang. I grupper kommer deltagarna få gå igenom alla faser som behövs att evenemangen kommer att kunna genomföras. Detta skapar arbetslivsliknande uppgifter och situationer som både är utvecklande och inspirerande för gruppen. Viktigt för projektet är att för deltagarna uppnå en hög identifikationsnivå med uppgiften samt att överbrygga de hindren för rehabilitering och utveckling som deltagarna skulle bemöta i en miljö som inte är anpassad just efter funktionshindrade afrosvenskars behov. Verksamheterna som samhället erbjuder är anpassade efter etniskt svenskars behov vilket gör det svårt för afrosvenskarna att identifiera sig med uppgiften. Dessutom är strukturer och organisationer där man som svart och i mångas fall även som muslim ”per definition” hamnar i ett utanförskap inte goda, utvecklande förutsättningar för att påbörja ett värdigt arbetsliv.

Våra samarbetspartners spelar en viktig roll. Till exempel de etniska organisationer som ska hjälpa oss med kulturkompetens. Handikapprörelsen (DHR, BOSSE) hjälper till med extern kompetens vad det gäller kunskap och utbildning om funktionshinder och rättighetsrelaterade frågor samt med planeringen att handikappanpassa lokalen på Bohusgatan 25. Arbetsmarknadsstyrelsen bidrar med sina stödprogram med lönebidrag i botten varigenom våra deltagare skakunna bli avlönade för sitt arbete i projektet. Simba Center kommer att bidra med den arbetsmarknadsrelaterade kunskapen och skulle kunna öppna dörren till den reguljära arbetsmarknaden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2010 och avslutades i november 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2010 och avslutades i november 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.