Till innehållet

Kulturarva

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ungdomar i Jönköpings län ska utforska och utmana sina kulturarv och få möjlighet att utveckla det vidare.

Målen med projektet är att på kort sikt stärka ungdomars identitet, se vad som formar dem och hur kulturarv formar oss alla för att bli mer delaktiga i vårt samhälle. De långsiktiga målen är att projektet leder till ökad förståelse för olika kulturer, skapar förutsättningar för integration och att ungdomar får stöd att hitta sin plats i samhället. Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, ska projektet utveckla en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som genomsyrar det svenska samhället. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-25 år med särskilt fokus på nyanlända. Under de två första åren beräknas runt 150 personer involveras aktivt i projektet. Intentionen med projektet är att metoden ska bli en förebild och ligga till grund för liknande arbete på andra platser. Efter projekttiden kommer Studieförbundet Vuxenskolan och även projektets samarbetspartners att använda metoden.

Efter projektet

Genom aktiviteter, workshops, föreläsningar, vernissager, utställningar, boksläpp, lektioner, slöjdträffar och annat har projektet nått omkring 7 300 ungdomar. Projektet ledde till att metoden/metoderna för att arbeta med kulturarv tillsammans med ungdomar har utvecklats och sammanställts i en text som finns tillgänglig på Kulturarvas hemsida (se nedan). Flera andra material och produkter som fotobok, häften om historia och slöjd har också utvecklats.

Verksamheten lever vidare genom de metoder som har utvecklats i projektet och som kan användas av samarbetsparter samt spridas till andra aktörer. Metodmaterial finns på hemsidan. De material och produkter som ungdomar har utvecklat i projektet, som häften om historia och slöjd, fotoboken och fotoutställningen kommer att fortsätta spridas efter projekttiden bland annat av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län. Det går även att boka in filmworkshops för exempelvis föreningar eller andra organisationer efter projekttidens slut. Slöjdhänget för ungdomar finns kvar och drivs i samverkan med Jönköpings läns museum, Hemslöjden och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

theresa.eriksson@sv.se
Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Mångkulturell ungdomsledarakademi

    Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern 14 till 20 år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att…

  • Integration genom idrott och föreningsliv

    IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både…

  • Slöjd Lab

    Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.