Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kulturbussen Jämtland Härjedalen

Projektet drivs av: Regionförbundet Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtlands län)

Beskrivning av projektet

Kulturhållplats glesbygd: Lastad med teknisk film och fotoutrustning ska Kulturbussen ge unga möjligheten att utveckla sitt digitala skapande.

Vi vill bygga upp en infrastruktur för ”skapande” på fritiden för ungdomar i Jämtlands län. Projektet syftar till skapa en meningsfull fritid för ungdomar och stimulera till eget digitalt skapande. Projektet syftar också till att ge kunskap i digitala bilders språk och verktyg för eget skapande, samt att lyfta fram de ungas egna berättelser i regionen.  


  • Att fler unga deltar i kulturlivet
  • Att skapa en modell för hur man systematiskt kan arbeta med bild som uttrycksform för unga på fritiden.
  • Att det finns en långsiktig strategi för ungas skapande .
  • Att genomföra aktiviteter i länets samtliga kommuner och nå minst 10 ungdomar i varje kommun.
  • Att genomföra ett sommarkollo i skapande.
  • Att erbjuda minst 2 personer i varje kommun särskilt stöd i sitt skapande genom mentorskap från professionella handledare.  
  • Att det ska finnas nätverk för unga kreativa ungdomar.
  • Att höja kvalitén i unga människors konstnärliga uttryck.
  • En framtidsvision är att det på sikt ska finnas fler professionella kulturskapare i regionen. (plantskola).
  • Att ha utarbetat en modell för unga och mentorskap inom skapande.

En framtidsmodell för ung kultur i glesbygd: Där delaktighet, professionalitet, kontinuitet, tillgänglighet, flexibilitet, mentorskap och integration är ledord för projektet.  

Regionförbundet i Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten) och Sensus studieförbund  samarbetar bla med Hovebergs bygdegårdsförening, Folkets Hus i Hoting, Rissna Hembygdgårdsförening, Bykontoret i Lit (ekonomisk förening), GT gården i Vemdalen, Hammarstrands allaktivitetsgård (ideell förening).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Östersund
Sidan uppdaterades 2020-06-02.