Till innehållet

Kulturbussen Jämtland Härjedalen

Projektet drevs av: Regionförbundet Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtlands län)

Beskrivning av projektet

Kulturhållplats glesbygd: Lastad med teknisk film och fotoutrustning ska Kulturbussen ge unga möjligheten att utveckla sitt digitala skapande.

Vi vill bygga upp en infrastruktur för ”skapande” på fritiden för ungdomar i Jämtlands län. Projektet syftar till skapa en meningsfull fritid för ungdomar och stimulera till eget digitalt skapande. Projektet syftar också till att ge kunskap i digitala bilders språk och verktyg för eget skapande, samt att lyfta fram de ungas egna berättelser i regionen.  


 • Att fler unga deltar i kulturlivet
 • Att skapa en modell för hur man systematiskt kan arbeta med bild som uttrycksform för unga på fritiden.
 • Att det finns en långsiktig strategi för ungas skapande .
 • Att genomföra aktiviteter i länets samtliga kommuner och nå minst 10 ungdomar i varje kommun.
 • Att genomföra ett sommarkollo i skapande.
 • Att erbjuda minst 2 personer i varje kommun särskilt stöd i sitt skapande genom mentorskap från professionella handledare.  
 • Att det ska finnas nätverk för unga kreativa ungdomar.
 • Att höja kvalitén i unga människors konstnärliga uttryck.
 • En framtidsvision är att det på sikt ska finnas fler professionella kulturskapare i regionen. (plantskola).
 • Att ha utarbetat en modell för unga och mentorskap inom skapande.

En framtidsmodell för ung kultur i glesbygd: Där delaktighet, professionalitet, kontinuitet, tillgänglighet, flexibilitet, mentorskap och integration är ledord för projektet.  

Regionförbundet i Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten) och Sensus studieförbund  samarbetar bla med Hovebergs bygdegårdsförening, Folkets Hus i Hoting, Rissna Hembygdgårdsförening, Bykontoret i Lit (ekonomisk förening), GT gården i Vemdalen, Hammarstrands allaktivitetsgård (ideell förening).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

 • Från byspår till idrottskarriär

  Projektet ska sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma inom Jämtland-Härjedalens skidförbund och formulera en användarvänlig metod med…

 • Byggnation av skjutbana i Östersunds kommun

 • Idrottens ledarbank

  Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.