Till innehållet

Kulturera Mera

Projektet drivs av: Kultur och Kvalitet

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka möjligheterna för personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att vara en del av kulturlivet och göra kulturevenemang mer tillgängliga för målgruppen. Projektet ska identifiera utmaningar som hindrar målgruppen från att delta och testa en modell för hur ett kulturnätverk med personer ur målgruppen kan överkomma dessa hinder.

Tillsammans med målgruppen ska föreningen dels utveckla ett digitalt hjälpmedel där målgruppen kan planera och genomföra gemensamma aktiviteter, dels i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ta fram ett utbildningskoncept för hur en fritidskonsulent kan stötta målgruppen att forma nya självorganiserade kulturintresserade grupper.

I projektet ska även ett fortbildningspaket för personal på museer utvecklas. Utbildningen ska innehålla metoder för hur museer och kulturinstitutioner kan skapa anpassade visningar och besök för personer ur målgruppen.

Efter projektet fortsätter nätverket att drivas av och för personer ur målgruppen, antingen inom Kultur och Kvalitet i formen av en självständig avdelning, eller som en fristående förening.

 

Beviljat belopp

6 886 267 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

6 886 267 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • Sound Mix - we create together

  • Scenen är mitt liv!

  • Viaductus

    Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för…

Sidan uppdaterades 2024-05-02.