Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Kulturföreningen Kulturfrämjandet

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Halland

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna erbjudas en meningsfull aktivitet på sin fritid.

Målgruppen bildar en regionövergripande förening där de har möjlighet att påverka hur, var och när de olika fritidsaktiviteterna ska utföras. Till deras stöd har man bildat ett brett nätverk som ska bidra till att målgruppens önskningar och idéer i största möjligaste mån ska kunna uppfyllas.

Målet är att de olika verksamheterna ska kunna erbjudas lokalt där målgruppen finns, men också kunna genomföras i större skala som till exempel vid lägerverksamhet med drama och hälsa samt lajv- och cosplaymöten, något som målgruppen önskat vid planeringen av projektet.

Efter projekttiden finns utbildade cirkelledare i den nybildade föreningen som ska kunna driva delar av verksamheten vidare med stöd av Studiefrämjandet och övriga samarbetsparter.

Beviljat belopp

3 745 650 kronor

Projektets tidstatus

54%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

3 745 650 kronor

Projektets tidstatus

54%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.