Till innehållet

Kulturföreningen Kulturfrämjandet

Projektet drevs av: Studiefrämjandet Halland

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna erbjudas en meningsfull aktivitet på sin fritid.

Målgruppen bildar en regionövergripande förening där de har möjlighet att påverka hur, var och när de olika fritidsaktiviteterna ska utföras. Till deras stöd har man bildat ett brett nätverk som ska bidra till att målgruppens önskningar och idéer i största möjligaste mån ska kunna uppfyllas.

Målet är att de olika verksamheterna ska kunna erbjudas lokalt där målgruppen finns, men också kunna genomföras i större skala som till exempel vid lägerverksamhet med drama och hälsa samt lajv- och cosplaymöten, något som målgruppen önskat vid planeringen av projektet.

Efter projektet

Kulturföreningen Kulturfrämjandet har bildats och har en omfattande verksamhet av, med och för målgruppen. Den dokumentärfilm som tagits fram sprids av Studiefrämjandet Halland.

Verksamheten lever vidare i Kulturföreningen Kulturfrämjandet och finansieras primärt med kommunala bidrag och inom ramen för Studiefrämjandet Hallands ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

3 745 650 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2023.

Beviljat belopp

3 745 650 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Hör mig Varberg!

    Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska…

  • Hjältarnas tid

    Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i…

  • Hjälteskolan

    Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.