Till innehållet

Kulturföreningen Kulturfrämjandet

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Halland

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna erbjudas en meningsfull aktivitet på sin fritid.

Målgruppen bildar en regionövergripande förening där de har möjlighet att påverka hur, var och när de olika fritidsaktiviteterna ska utföras. Till deras stöd har man bildat ett brett nätverk som ska bidra till att målgruppens önskningar och idéer i största möjligaste mån ska kunna uppfyllas.

Målet är att de olika verksamheterna ska kunna erbjudas lokalt där målgruppen finns, men också kunna genomföras i större skala som till exempel vid lägerverksamhet med drama och hälsa samt lajv- och cosplaymöten, något som målgruppen önskat vid planeringen av projektet.

Efter projekttiden finns utbildade cirkelledare i den nybildade föreningen som ska kunna driva delar av verksamheten vidare med stöd av Studiefrämjandet och övriga samarbetsparter.

Beviljat belopp

3 745 650 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

3 745 650 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Hjältarnas tid

    Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i…

  • Berättarverkstad deluxe

    Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för…

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.